Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

"Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud". (Handelingen 15: 31)

Het is al meer dan 35 jaar geleden, dat ik een half jaar in een kibboets in Israël verbleef. De computer had nog niet zo zijn intrede gedaan, er was geen é-mail, geen mobiele telefoon om appjes te versturen. Heel af en toe had ik telefonisch contact met het thuisfront. Ik weet nog goed hoe ik altijd uitkeek naar kaarten en brieven uit Nederland. Ook de andere vrijwilligers in de kibboets waren altijd op tijd bij het postkantoortje. Teleurstelling als er niets was, grote vreugde als er iets voor je bij zat.

Het is ook al lang geleden, dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Ook toen keek ik, en de hele zaal met mij, altijd uit naar de post. Wie kreeg er deze keer de meeste kaarten? Wie hadden er kaarten gestuurd? Ze kwamen van mensen die ook op bezoek kwamen, maar ook van mensen die ik nauwelijks kende. Maar van wie dan ook, het deed mij heel erg goed die kaarten en soms zelfs een brief te ontvangen. Een teken van medeleven en bemoediging. U herkent het gevoel misschien zelf ook wel.

Brieven, ook in de Bijbel staan vele brieven. Brieven hebben altijd een doel. Ze kunnen beledigend, vermanend, veroordelend, vragend, bevestigend, informatief, en ook bemoedigend zijn. Soms zijn er ook meerdere doelen. Vele brieven van Paulus zijn zowel vermanend als bemoedigend.
In de tekst boven aan deze meditatie gaat het ook om een brief. ‘Toen’, staat er dan, ‘de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud.’ De brief die de apostelen vanuit Jeruzalem hadden gestuurd naar de gemeente te Antiochië werd als een bemoediging ervaren. Over het probleem, wat er in Antiochië speelde en de brief op zich is heel veel te vertellen, maar het gaat mij deze keer om de reactie op de brief. Ze verheugden zich over de bemoediging.

Ik kan u verzekeren, uit eigen ervaring en uit hetgeen ik meemaak in mijn bezoekwerk, dat dat meestal de uitwerking van brieven, kaarten, mailtjes, appjes is. Een bemoediging als het moeilijk is bij bv. ziekte of rouw, maar dan tegelijk ook een verheugen: ‘Ze zijn me niet vergeten’. Dat geldt ook bij verjaardagen en jubilea. Dat geldt ook voor ‘zo maar een berichtje’.
We kunnen nog iets leren uit Handelingen 15. Paulus en Barnabas gaan naar Antiochië samen met Judas en Silas, waarvan geschreven staat in vs. 27 dat die de inhoud van de brief ook mondeling zullen toelichten. Ze brengen niet alleen de brief met toelichting over. In vs. 32 lezen we dat zij de gelovigen ook nog met woorden bemoedigden en sterkten. Een bericht sluit een bezoek niet uit en ook omgekeerd sluit een bezoek een bericht niet uit. Is dat niet één van de kenmerken van gemeente-zijn: Op welke manier dan ook ‘Omzien naar elkaar’? En in dat omzien mogen en moeten we wijzen op Hem, die naar ons allen omgezien heeft.

Gert Timmer

 1. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 2. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 3. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 4. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 5. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 6. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 7. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 8. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 9. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 10. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 11. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 12. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 13. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 14. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 15. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 16. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 17. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 18. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 19. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 20. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 21. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 22. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 23. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 24. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 25. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 26. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 27. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 28. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 29. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 30. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 31. Meditatie 22-11-2019: Troost
 32. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 33. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 34. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 35. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 36. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 37. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 38. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 39. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 40. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 41. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 42. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 43. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 44. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 45. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 46. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 47. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 48. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 49. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 50. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 51. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 52. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 53. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 54. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 55. Meditatie: rust nemen
 56. Meditatie: Schade en drek
 57. Meditatie: Stof van de rabbi
 58. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 59. Meditatie: ' Geloven '.
 60. Meditatie: Paaspower
 61. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 62. Meditatie: Beloning na beproeving
 63. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 64. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente