Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019

Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019

“Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.” (Lucas 2: 38)

Trouw zijn in 2019
Als je mantelzorger bent en de dagelijkse zorg hebt voor (een van) je ouders of je partner, misschien een van je kinderen, dan weet je wat dat betekent: je moet altijd voor die ander klaar staan. De zorg en het omzien naar is iets wat elke dag weer terugkomt. Je hebt pas een baby gekregen en je geeft borstvoeding, dan weet je dat dit iets is wat elke dag, meerdere keren op een dag en in de nacht vaak ook nog, terugkomt. Zo zijn er in ons leven wel meer dingen, die elke dag terugkomen en die je niet zomaar naast je neer kunt leggen. Of je het leuk vindt of niet, het komt aan op trouw-zijn. Zo is het natuurlijk ook als je werk hebt, studeert of op school zit. Je wordt verwacht en het is niet goed als je zonder reden ontbreekt.

Hanna is een voorbeeld van trouw.
Volgens goddelijke timing, precies op het moment dat Jozef en Maria met het Kind Jezus in hun armen de tempel binnen komen, is zij aanwezig, trouw als zij is. ‘En Hanna kwam er op dat moment naar hen toe.‘ Simeon breekt uit in jubelzang en hij prijst God. En Hanna: zij voegt zich bij het getuigenis van Simeon. Zulke mensen moeten er zijn. Ze lopen niet voorop, maar ze sluiten zich aan bij wat anderen zeggen of gezegd hebben en zijn trouw.

In Hanna licht iets op van het geheim van de kerk.
Want wat is het geheim, het wezen van de kerk, ook in het nieuwe jaar? Dat we allerlei nieuwe ontdekkingen doen? Dat we originele gedachten en projecten naar voren brengen? Misschien ook wel, maar dat is niet de kern. Als kerk leven we van wat ons is aangereikt. Kerk-zijn anno 2019 is je aansluiten bij die lange stoet van mensen die onderweg zijn. Die het Woord van God hebben ontvangen en die door de Geest geleid achter Jezus aangaan. Wij mogen de lofzang gaande houden en de kostbare schat van het Evangelie verder dragen. Wij hebben het niet bedacht. Het is door God bedacht en aan ons geschonken. De Bijbel is er, en daarin vinden we alles voor hier en nu en voor de eeuwig, een schat om uit te putten.
Telkens weer nieuwe dingen, met het oog op de tijd waarin wij leven. Het Woord – daar zit zoveel in en het is zo krachtig. Het keert namelijk nooit leeg terug.
Het Evangelie openbaart ons Gods genade en spoort ons aan daaruit te leven en op weg te gaan. Ook in het nieuwe jaar gaat het er om dat we samen ontdekken en herontdekken wat God ons in zijn Zoon en in zijn Woord geschonken heeft.

Ds. G.J. Röben