Hervormde Gemeente Heerde - De Johanneskerk

Als zendingscommissie steunen wij Daan in zijn werk.

Mijn naam is Daan Bijsterbosch, ik kom uit Heerde maar woon en werk momenteel in Amsterdam bij Jeugd met een Opdracht

Jeugd met een Opdracht is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie. Waar twee kernwaarden centraal staan, en dat is

1. God kennen en 2. God bekend te maken.
Dit verwezenlijken wij als organisatie door ons op twee werkvelden te richten.
Een door het geven van trainingen en het toerusten van jongeren in het geloof, en twee door het uitsturen van zendelingen naar verschillende plekken in de wereld om daar aan het koninkrijk van God te bouwen. Maar ook in de stad Amsterdam zelf hebben we verschillende teams werkzaam in o.a. de Bijlmer, De wallen en een team dat uitreikt naar dak en thuislozen in de stad.
Binnen Jeugd met een opdracht in Amsterdam werk ik bij het communicatie en mobilisatie team, onze visie is om jongeren in de stad te helpen te leven als Jezus, en hen aan te sporen missionair bezig te zijn binnen hun eigen kringen, op werk, op school, op de sportvereniging etc. en zo verder aan het koninkrijk van God te bouwen. Wat ook binnen ons takenpakket valt is dat wij het aanspreekpunt zijn van de organisatie en een deel van de administratie op ons nemen. Mijn werk is verspreid over beide werkvelden. Enerzijds help ik op het kantoor, door middel van mails en telefoongesprekken sta ik in contact met mensen die bij ons aankloppen voor een training of bij ons willen komen werken, ik begeleid hen door het aanmeldingsproces, en zorg ik dat ze op de juiste plek terecht komen.
De andere helft van mijn tijd besteed ik aan het investeren in jongeren in de stad Amsterdam en omgeving. Dit gebeurd op heel veel verschillende manieren, onder andere door het coachen van kringleiders van een christelijke studentenvereniging, door gebed, door evangelisatie. Maar waar ik mij momenteel het meest op richt is het meehelpen organiseren van avonden van aanbidding voor jongeren in de stad. Deze avonden noemen wij pursuit, wat engels is voor volgen of navolgen, en daarmee doelen wij natuurlijk op het volgen van Jezus. Deze avonden richten wij zo in dat ontmoeting centraal staat. Natuurlijk een ontmoeting met God maar ook een ontmoeting met elkaar. Er zijn veel christenen in de stad die niet altijd andere christenen kennen en zich alleen voelen in hun geloof. Helemaal onder jongeren in de stad is de feest mentaliteit toch vaak overheersend. Dit kan er voor zorgen dat christelijke jongeren zich ondergesneeuwd voelen, en misschien wel bepaalde delen van het geloof loslaten.
Ons doel is om jongeren bijeen te brengen in een veilige omgeving waar ze God kunnen ontmoeten en hem aanbidden op een manier waar zij zich comfortabel bij voelen, en waar ze elkaar kunnen leren kennen en bemoedigen, dat ze weten dat ze niet alleen zijn, gesterkt worden in het geloof en elkaar aansporen om het zout en licht der aarde te zijn en actief het evangelie te delen met hun collega’s, medestudenten en vrienden.
Nou waarom specifiek aanbidding? Wij zien dat aanbidding ons helpt om de aandacht weg te halen van onszelf, en van de uitdagingen van het leven en het helpt ons om de aandacht op God te richten, en te zien wie Hij is. Aanbidding herinnert ons eraan dat wij God toebehoren, dat we niet alleen zijn, maar dat hij met ons is. Als we door middel van aanbidding gaan zien hoe groot en lief God is, dan spoort het ons ook aan om dit uit te delen en anderen te vertellen over onze fantastische God. Daarnaast biedt het samen aanbidden een mooie aansluiting voor jongeren die graag meer over het geloof willen weten, het biedt handvatten om een goed gesprek te starten en vriendschappen te sluiten. Deze avonden van samenkomst verbindt en het bouwt geloof. We zien ook dat mensen bemoedigd worden om het licht van Jezus te laten schijnen waar ze ook gaan en vrijmoedig worden in het uitdragen van hun geloof. In plaats van een ‘’under cover’’ christen te zijn, wordt men veel vrijmoediger in het delen en het vertellen over het geloof. En dat is juist wat we willen zien, dat Jezus bekend mag worden op alle vlakken in het het leven.
Niet alleen binnen de kerkmuren of ergens in een ver land, maar juist in het leven van alle dag. Dat collega’s, medestudenten en vrienden ook van Jezus horen.

Door de zendingscommissie ondersteunen wij als gemeente dit project financieel.

Bangladesh: een arm en overwegend islamitisch land

Bangladesh is een van de armste én dichtstbevolkte landen ter wereld: het land is vier keer groter dan Nederland, maar telt maar liefst acht keer zoveel inwoners. Van de 130 miljoen inwoners is 87 procent islamitisch. Elf procent is hindoe en slechts één procent van de bevolking bestaat uit christenen, zij vormen dus een zeer kleine minderheid.

De eerste zendelingen brachten in de 17e eeuw het Evangelie naar het land en zijn bewoners. Inmiddels zijn er in Bangladesh verschillende kerkgenootschappen waaronder de protestantse Kerk van Bangladesh. Deze kerk ontstond in 1972, vlak nadat het land zich afscheidde van West-Pakistan. De kerkcultuur is sterk beïnvloed door het hindoeïsme, omdat aanvankelijk vooral hindoes zich tot het christendom bekeerden.

Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. Ze voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken.

De organisatie Isa-e Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in.
Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze christenen. In de erediensten zijn daarom veel islamitische vormen te vinden. De gemeente-leden zitten bijvoorbeeld vaak op de grond, bidden met open handen.
Om deze zelfde reden heeft de organisatie een bijbel geschreven waarin Sanskriet-woorden vervangen zijn door Arabische woorden. Zo zijn de Bijbelverhalen ook voor mensen met een islamitische achtergrond herkenbaar.
Isa-e-Church stimuleert deze jonge kerken om ook maatschappelijk actief te zijn in hun eigen samenleving.

Christenen zijn een minderheid in Bangladesh. Soms is het moeilijk om staande te blijven.
Omdat de meeste jongeren in Bangladesh moslim zijn, groeien christelijke jongeren samen met hen op en leven met hen samen. Onze klasgenoten, collega’s en vrienden zijn meestal moslim. We hebben daardoor weinig christelijke voorbeelden. Het geloof van christelijke jongeren is vaak vrij zwak. Jongeren zijn christen omdat hun ouders christen zijn. Ze weten weinig van hun religie en geloof af. Ze vieren Kerst of Pasen net als andere feesten.

Wat kan Isa-e Church doen met onze steun ?
• Aanschaf van bijbels: 2,55 euro per stuk.
• 5 plattelandsdokters worden getraind per jaar: 290 euro per persoon.
• Schoolmaterialen voor kleuters: 122,50 euro per school.
• Vrouwen- en jongerenkampen voor 100 personen, 3 dagen: 2.500 euro per kamp.
• Training voor voorgangers, 4 keer 2 weken per jaar: 518 euro per voorganger.
• Productie van 1 CD met liederen uit hun liedboek: 1.400 euro.