Hervormde Gemeente Heerde - Kerkelijkbureau

Kerkelijk Bureau

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over het Kerkelijk bureau laat het ons dan weten]

Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in het gebouw naast de Johanneskerk, Dorpsstraat 31, 8181 HM Heerde.

Openingstijden: -Vrijdag van 10.00 uur t/m 12.00 uur
-bij evt. bijzonderheden kunt u bellen of mailen
Postadres: Postbus 121, 8081 AC Heerde
Telefoon: 0578-691050 b.g.g. 0578-696325 (na 17.00 uur)
E-mail KR: kerkrentmeesters@hervormdheerde.nl
E-mail kerkelijk bureau kerkelijkbureau@hervormdheerde.nl
E-mail archiefbeheer archiefbeheer@hervormdheerde.nl
Actie Kerkbalans: NL88RABO0326501053
Overige betalingen: NL58RABO0326581812

kerkbur

In verband met vakantie(s) zal het kerkelijk bureau de volgende vrijdagen in 2020 gesloten zijn:

28-02-2020 Voorjaarsvakantie
10-04-2020 Goede Vrijdag
22-05-2020 Vrijdag na Hemelvaart
07-08-2020 Zomervakantie
14-08-2020 Zomervakantie
21-08-2020 Zomervakantie
23-10-2020 Herfstvakantie
25-10-2020 Eerste Kerstdag
01-01-2020 Nieuwjaarsdag


Op de Kerkelijk Bureau ligt, na afkondiging in de kerk en publicatie in het Gemeenteblad Hervormd Heerde, de begroting en/of jaarrekening van Hervormd Heerde ter inzage.
Op het kerkelijk bureau kan informatie worden verkregen over het in- en uitschrijven in / uit het ledenbestand van geboorte- of belijdende leden.

Verder kunnen betalingen worden gedaan van de kerkelijke bijdrage en collectebonnen worden aangeschaft. De collectebonnen dienen vooraf te worden besteld door het gewenste bedrag over te maken op bankrekening NL58 RABO 0326 5818 12 ten name van Hervormde Gemeente te Heerde onder vermelding van ‘collectebonnen’ en de datum dat u de bonnen wilt komen halen. Graag ook uw adresgegevens opgeven en welke bonnen u wilt ontvangen (€0,50 of €1,00).

Voor het huren van de Johanneskerk kan contact worden opgenomen met de secretaris van het College van Kerkrentmeesters of via e-mail: kerkrentmeesters@hervormdheerde.nl