Hervormde Gemeente Heerde - Kerkelijkbureau

Kerkelijk Bureau

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over het Kerkelijk bureau laat het ons dan weten]

Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in het gebouw naast de Johanneskerk, Dorpsstraat 31, 8181 HM Heerde.

Openingstijden: -Vrijdag van 10.00 uur t/m 12.00 uur
-bij evt. bijzonderheden kunt u bellen of mailen
Postadres: Postbus 121, 8081 AC Heerde
Telefoon: 0578-691050 b.g.g. 0578-696325 (na 17.00 uur)
E-mail KR: kerkrentmeesters@hervormdheerde.nl
E-mail kerkelijk bureau kerkelijkbureau@hervormdheerde.nl
E-mail archiefbeheer archiefbeheer@hervormdheerde.nl
Actie Kerkbalans: NL88RABO0326501053 en NL15RABO0373744277
Overige betalingen: NL58RABO0326581812

kerkbur

Op het Kerkelijk Bureau ligt, na afkondiging in de kerk en publicatie in het Gemeenteblad Hervormd Heerde, de begroting en/of jaarrekening van Hervormd Heerde ter inzage.

Verder kunnen betalingen worden gedaan van de kerkelijke bijdragen en collectebonnen worden aangeschaft. De collectebonnen dienen vooraf te worden besteld door het gewenste bedrag over te maken op bankrekening NL58 RABO 0326 5818 12 ten name van Hervormde Gemeente te Heerde onder vermelding van ‘collectebonnen’ en de datum dat u de bonnen wilt komen halen. Graag ook uw adresgegevens opgeven en welke bonnen u wilt ontvangen (€0,50 of €1,00).

Voor het huren van de Johanneskerk kan contact worden opgenomen met de secretaris van het College van Kerkrentmeesters of via e-mail: kerkrentmeesters@hervormdheerde.nl

Het Kerkelijk Bureau is in 2021 gesloten op de volgende vrijdagen :
29 oktober
24 december
31 december