Kerkblad

Ons kerkblad verschijnt 20 keer per jaar
Inleveren kopij via e-mail: kerkblad@hervormdheerde.nl

Redactiesecretariaat kerkblad
Korien IJzerman
Godefriduslaan 27
8181 GT Heerde
Tel. nr. 06-40526125
E-mail: kerkblad@hervormdheerde.nl

Abonnementen, adreswijzigingen en advertenties
Abonnement  25 euro per jaar
Bertus Klaassen (administratie kerkblad)
E-mail: kerkblad@hervormdheerde.nl

Verschijningsdata van het kerkblad in 2024 en de uiterste inleverdata van de kopij (op de woensdagen vóór 20.00 uur)
Rooster kerkblad 2024