Hervormde Gemeente Heerde - Nieuws

Helaas kunnen er geen kerkdiensten gehouden worden. Wel wordt een dienst / viering uitgezonden via kerkomroep, kerkradio en YouTube.
U kunt uw collectebijdragen via de bank overmaken.

Diensten maand september  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst    6 sept, 13 sept, 20 sept, 27 sept ( K )
Dienstcollecte Diaconie  6 sept, 20 sept (D)
Dienstcollecte Diaconie  13 sept, 27 sept Handen samen voor weeskinderen Angola
   
Uitgangscollecte  6 sept Werelddiaconaat ( D )
   13 sept Jeugdwerk ( K )
   20 sept Kerk en Eredienst ( K )
   27 sept Jeugdwerk ( K )
   
Diensten maand oktober  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst   4 oktober, 11 oktober, 18 oktober en 25 oktober.
Dienstcollecte Diaconie  4 oktober en 25 oktober.
Dienstcollecte Diaconie  11 oktober Vluchtelingenwerk H.A.
Dienstcollecte Diaconie  18 oktober Actie Derde Wereldkinderen
   
Uitgangscollecte  4 oktober Kerk en Israël ( D )
   11 oktober Kerk en Eredienst ( K )
   18 oktober Jeugdwerk ( K )  
   25 oktober. Ned. Bijbel Genootschap ( K )

..
..

Voorbeeld Diaconie: totaal € 25,- 
verdeling:
Project actie Lijdenstijd  € 25,-
vluchtelingenwerk  € 10,-
actie derde wereld kinderen €  5,-
resterende is dan voor de reguliere dienstcollecte diaconie.  €  5,-
Voorbeeld Kerkrentmeesters: totaal € 20,-
verdeling:
jeugdwerk € 10,-
kerk en eredienst €  5,-
Orgelfonds €  5,-

.
Om administratieve handelingen te beperken verzoeken wij u om voor de collectes per maand in één betaling (éénmaal september en éénmaal oktober) aan diaconie en in één betaling aan de kerkrentmeesters over te maken. U kunt het totaalbedrag specificeren:

De zendingscommissie vraagt ook aandacht voor de opbrengst van de zendingsbussen achterin de kerk welke nu niet mogelijk is, deze kunt u overboeken naar hieronder genoemde rekening.

Diaconie: NL 43 RABO 0326 5172 86 
Kerkrentmeesters: NL 58 RABO 0326 5818 12
Zending NL 34 RABO 0127 609636


Hartelijk dank voor uw gaven.
Diaconie en Kerkrentmeesters

Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar
Giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De Belastingdienst heeft echter de afgelopen jaren meerdere fraudegevallen ontdekt met deze kwitanties. Daarom is de wet aangepast en zijn contante giften vanaf 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar.

Op deze pagina zullen de Nieuwsberichten worden gepubliceerd, klik op de link.

Nieuwsbericht 16-12-2020 maatregelen na toespraak minister president 14-12-2020
Nieuwsbericht 19-05-2020
verbetering gezondheid Ds. van der Graaf;  meditaties;  kerk-tv;  terugkeer diensten;  Maranatha - Hozanna
Nieuwsbericht 02-04-2020
gezondheid Ds. van der Graaf; komende diensten; Heilig Avondmaal; digitale Gebedskring 02-04-2020
Nieuwsbericht 28-03-2020 gezondheid Ds. van der Graaf; aankomende diensten; gebedspunten inbrengen.
Nieuwsbericht 21-03-2020 Uitzending diensten; wekelijkse meditatie; Lijdenstijd acties; jeugd
Nieuwsbericht 17-03-2020  Dag van Nationaal gebed; sluiting kerkelijk bureau; uitzending diensten