Hervormde Gemeente Heerde - Nieuws

Helaas kunnen er geen kerkdiensten gehouden worden. Wel wordt een dienst / viering uitgezonden via kerkomroep, kerkradio en YouTube.
U kunt uw collectebijdragen via de bank overmaken.

Diensten juli  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst   5 Juli, 12 juli, 19 juli en 26 juli (K)
Dienstcollecte Diaconie 5 Juli, 12 juli, 19 juli en 26 juli, (D)
   
   
Uitgangscollecte 5 juli: Binnenlands Diaconaat, vakantie pret voor jongeren in armoede (D)
  12 juli Orgelfonds (K)
  19 juli Kerk en ere Dienst (K)
  26 juli Jeugdwerk (K)
   
Diensten augustus  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst   2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus en 30 augustus (K)
Dienstcollecte Diaconie 2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus en 30 augustus (D)
   
Uitgangscollecte 2 augustus Kerk en eredienst (K)
  9 augustus Stichting Present Epe - Heerde (D)
  16 augustus Zending (Z)
  23 augustus  Kerk en eredienst (K)
  30 augustus Orgeldienst (K)
   
 Diensten september  
 Dienstcollecte Kerk en Eredienst  6 sept, 13 sept, 20 sept, 27 sept
 Dienstcollecte Diaconie  6 sept, 20 sept
 Dienstcollecte Diaconie  13 sept, 27 sept Handen samen voor weeskinderen Angola
   
 Uitgangscollecte  6 sept Werelddiaconaat (D)
   13 sept Jeugdwerk (K)
   20 sept Kerk en Eredienst (K)
   27 sept Jeugdwerk (K)
   

Om administratieve handelingen te beperken verzoeken wij u om voor de collectes in juli / augustus per maand in één betaling (éénmaal juli en éénmaal augustus) aan diaconie en in één betaling aan de kerkrentmeesters over te maken. U kunt het totaalbedrag specificeren:

Voorbeeld Diaconie: totaal € 25,- 
verdeling:  
Project actie Lijdenstijd  € 25,-
vluchtelingenwerk  € 10,-
actie derde wereld kinderen €  5,-
resterende is dan voor de reguliere dienstcollecte diaconie.  €  5,-
   
Voorbeeld Kerkrentmeesters: totaal € 20,-
verdeling:  
jeugdwerk € 10,-
kerk en eredienst €  5,-
Orgelfonds €  5,-
   

De zendingscommissie vraagt ook aandacht voor de opbrengst van de zendingsbussen achterin de kerk welke nu niet mogelijk is, deze kunt u overboeken naar hieronder genoemde rekening.

Diaconie: NL 43 RABO 0326 5172 86 
Kerkrentmeesters: NL 58 RABO 0326 5818 12
Zending NL 34 RABO 0127 609636


Hartelijk dank voor uw gaven.
Diaconie en Kerkrentmeesters

Op deze pagina zullen de Nieuwsberichten worden gepubliceerd, klik op de link.

Nieuwsbericht 19-05-2020 verbetering gezondheid Ds. van der Graaf;  meditaties;  kerk-tv;  terugkeer diensten;  Maranatha - Hozanna
Nieuwsbericht 02-04-2020
gezondheid Ds. van der Graaf; komende diensten; Heilig Avondmaal; digitale Gebedskring 02-04-2020
Nieuwsbericht 28-03-2020 gezondheid Ds. van der Graaf; aankomende diensten; gebedspunten inbrengen.
Nieuwsbericht 21-03-2020 Uitzending diensten; wekelijkse meditatie; Lijdenstijd acties; jeugd
Nieuwsbericht 17-03-2020  Dag van Nationaal gebed; sluiting kerkelijk bureau; uitzending diensten