Aftrek van giften

Aftrek van giften

Aftrek van giften in uw aangifte inkomstenbelasting
Giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
Een gift is fiscaal aftrekbaar als deze uit vrijgevigheid wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Op de website van de Belastingdienst kun je alle erkende instellingen vinden. Ook giften aan de kerk of de diaconie zijn aftrekbaar, omdat dit ANBI’s zijn.

Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar
Tot en met 2020 zijn contante giften nog aftrekbaar. Wel moeten deze giften schriftelijk onderbouwd worden. Dit kan bijvoorbeeld met een kwitantie van de ontvangende ANBI.
De Belastingdienst heeft echter de afgelopen jaren meerdere fraudegevallen ontdekt met deze kwitanties.
Daarom is de wet aangepast en zijn contante giften vanaf 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar.
Alhoewel dit thans door de Coronacrisis een stuk minder gebeurt, attenderen wij er daarom nogmaals op, dat u ook wanneer u aan het kerkelijk bureau collectebonnen haalt, deze het beste vooraf op onze bankrekening kunt overmaken. De gift is dan niet contant meer, omdat u die met uw bankafschrift kunt bewijzen.

College van Kerkrentmeesters