Hervormde Gemeente Heerde - Contact

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over Contact laat het ons dan weten]

Pastoraat
Predikanten:
Ds. C.A. van der Graaf
Ds. G.J. Röben
Bijstand ouderenpastoraat:
Gert Timmer

Meer informatie over het pastoraat, kunt u vinden op pagina Pastoraat

Algemeen
email algemeen: info@hervormdheerde.nl

Website
email redactie: webbeheer@hervormdheerde.nl

Social media
socialmedia@hervormdheerde.nl 

Beamerteam
Berichten & mededelingen alle teamleden: beamteam@hervormdheerde.nl 

Kerkblad Hervormd Heerde
Verschijnt 20 keer per jaar
Inleveren kopij via e-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Redactiesecretariaat kerkblad
Korien IJzerman
Godefriduslaan 27
8181 GT Heerde
Tel. nr. 06-40526125
E-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Abonnementen, adreswijzigingen en advertenties
Abonnement  25 euro per jaar
Gert Koster (administratie kerkblad)
Stationsstraat 2a 8181 CX  Heerde
tel. 0578-695349
E-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Ledenadministratie
ledenadm@hervormdheerde.nl

Koster
Hennie Schuurman
tel: 0578-691742
mob: 06 10409370

Kerkradio
Theo Kwakkel
Email kerkradio@hervormdheerde.nl 

KerkTV
René van Norel
Email: kerktv@hervormdheerde.nl 

Persberichten
pers@hervormdheerde.nl

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: 3965.56.175 Giro: 959765
t.n.v. “Hervormd Heerde”

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk
SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk, is er voor professionele begeleiding in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk, zowel van volwassenen als van minderjarigen.

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een contact binnen de kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact met ons opnemen. Dat mag ook anoniem.

In de media is momenteel veel aandacht voor seksueel misbruik. Dat is goed. Hoe meer ogen er open gaan, hoe beter. Bij seksueel misbruik worden macht en vertrouwen misbruikt voor het bevredigen van eigen behoeften, meestal onder druk van geheimhouding. De kerken bij het meldpunt SMPR spreken zich daar duidelijk over uit: 'Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en misbruik tegenover de medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor de slachtoffers van seksueel misbruik.'

 Kijk voor meer informatie op https://www.smpr.nl