Contact

Contact

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over Contact laat het ons dan weten]

Algemeen
email algemeen: info@hervormdheerde.nl

Website
email redactie: webbeheer@hervormdheerde.nl

Beamerteam
Algemeen contact: beamcontact@hervormdheerde.nl
Berichten & mededelingen alle teamleden: beamteam@hervormdheerde.nl 

Kerkblad Hervormd Heerde
Verschijnt 20 keer per jaar
Inleveren kopij via e-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Redactiesecretariaat kerkblad
Korien IJzerman
Godefriduslaan 27
8181 GT Heerde
Tel. nr. 06-40526125
E-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Abonnementen, adreswijzigingen en advertenties
Abonnement  25 euro per jaar
Gert Koster (administratie kerkblad)
Stationsstraat 2a 8181 CX  Heerde
tel. 0578-695349
E-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Ledenadministratie
ledenadm@hervormdheerde.nl

Koster
Hennie Schuurman
tel: 0578-691742
mob: 06 10409370

Kerkradio
Theo Kwakkel
Email kerkradio@hervormdheerde.nl 

Persberichten
pers@hervormdheerde.nl

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: 3965.56.175 Giro: 959765
t.n.v. “Hervormd Heerde”