Hervormde Gemeente Heerde - Lijdenstijdactie 2021

Welkom in deze bijzondere tijd van bezinning en toewijding. In de schaduw van het kruis nodigen we je uit om samen met ons op reis te gaan, het pad van Christus te betreden met het leidende thema "Ga Mee".

Laten we niet alleen Zijn lijden delen, maar ook Zijn opstanding verwachten. In deze gezamenlijke reis moedigen we de gemeente aan om woord en daad te verenigen.

Je kunt meedoen met de volgende acties:

poster lijdenstijd2024

De acties vormen een onderdeel van onze navolging van Christus. Zo dragen we actief bij aan het verspreiden van liefde en hoop, in navolging van de onvoorwaardelijke liefde die Christus ons heeft getoond.

Moge deze actie lijdenstijd / 40 dagentijd ons leiden naar een diepere verbondenheid met de Heer en met elkaar. Laten we in eenheid stappen zetten op de weg van geloof, hoop en liefde, waarbij we ons laten leiden door Zijn genade en levensveranderende boodschap. Deze gezamenlijke inspanningen verrijken onze gemeenschap en weerspiegelen de kracht van Christus' boodschap in onze daden van mededogen en naastenliefde.

 Lees mee met de Veertigdagentijdkalender

De veertigdagentijdkalender neemt je mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. De kalender is te bestellen op www.kerkinactie.nl/veertigdagentijdkalender.

Ook is de 40 dagentijdkalender te lezen via de hervormdheerde- app.
Een aantal veertigdagentijdkalenders liggen achter in de kerk. Neem gerust een exemplaar mee voor jezelf of voor een ander.

Vasten en sparen

De oproep is om tijdens de lijdenstijd sober te leven en te sparen voor het collectedoel:

Kansarme jongeren opleiden in Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ze worden opgeleid als receptionist, in de bediening of als bartender. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding. Ze maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken. Ze leren cocktails maken van koffie, kokosnoot, mango, passievrucht of tamarinde. Studenten presenteren geleerde vaardigheden op markten en beurzen. Ook leren ze solliciteren. Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de sector. Er worden ondernemerswedstrijden georganiseerd, waarbij het winnende idee gefinancierd wordt. Leerlingen volgen cursussen van 100 uur, waarvoor ze deelcertificaten kunnen halen. De totale opleidingsduur varieert van 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Meer lezen: kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kansarme-jongeren-opleiden-voor-horeca/

Wie werkelijk wil vasten, doet er goed aan méér te doen dan eten en drinken te laten staan. Vasten is losmaken, alle goddeloze bindingen verbreken. En hoeveel van die bindingen zijn er niet in ons leven? Je kunt aan duizend-en-één dingen vastzitten, je kunt in de loop van de tijd verstrikt zijn geraakt in allerhande zondige gewoonten, het kan koud en kil geworden zijn in ons hart.
Vasten - dat is: losmaken, de verkillende en verstikkende bindingen die ons eigen leven en dat van anderen stuk maken. Daarom bidden wij, om de warmte van Gods Geest. Het omzien is belangrijk. Zie om naar kansarme jongeren in Colombia en spaar van hetgeen je uitspaart door te vasten. 

De diaconie wenst iedereen een goede tijd toe op weg naar het opstandingsfeest van de Heer.