Stichting Grip op de Knip in de gemeente Heerde: Omzien naar een ander…

Stichting Grip op de Knip in de gemeente Heerde: Omzien naar een ander…

Omzien naar een ander……20210514 GripOpDeKnipDat doen de maatjes en bestuurders van Stichting Grip op de Knip in de gemeente Heerde.
Zoals je weet zien wij om naar mensen met (dreigende) schulden en begeleiden wij hen totdat men weer zelfredzaam is. Een mooie en dankbare taak. Soms is de begeleiding kort en intensief maar er zijn ook situaties waarbij een maatje voor een langere periode de zgn. hulpvrager begeleidt.
De Stichting Grip op de Knip is 5 jr. geleden opgericht door de samenwerkende kerken in Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten. Op dit moment worden er 32 hulpvragers begeleid door in totaal 17 maatjes.
Door het vervallen van bestuurstermijnen komen er dit jaar een aantal bestuursfuncties vrij.

We hebben allemaal talenten ontvangen die we zo goed mogelijk in mogen zetten voor onze medemens en maatschappij. Ben jij bijv. goed in het organiseren, netwerken, communicatie, in analyseren en vernieuwend te zijn, overweeg dan eens of een bestuursfunctie wat voor je is.
De volgende bestuursfuncties komen binnenkort vrij:

PR & Communicatie:
Ben je actief on-line en heb je feeling voor social media en vind je het leuk om af en toe een artikel te schrijven en te plaatsen, dan is dit een leuke uitdaging voor jou. In deze functie krijg je de ruimte om je creativiteit op diverse aandachtsvelden in te zetten.

Voorzitter:
In deze functie vertegenwoordig je het bestuur en bepaal je het “gezicht” naar buiten. Je bewaakt een goede taakverdeling en zit de maandelijkse vergaderingen voor. Ben je goed in communiceren, vind je leiding geven leuk en interesseer jij je in maatschappelijke relevante ontwikkelingen dan ben jij degene die we zoeken.

Alg. bestuurslid:
van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij mee denkt, taken oppakt die aandacht Vragen in het kader van: “ vele handen maken lichter werk”.

Voor meer informatie over het werk van Stichting Grip op de knip en/of de inhoud van de vacante bestuursfuncties kunt u contact opnemen
met Jan IJzerman (pr@gripopdeknip.nl) en Joke Eilander (voorzitter@gripopdeknip.nl)


Naast bestuursleden zijn we ook op zoek naar 2 Coördinatoren en nieuwe schuldhulpmaatjes.

2 Coördinatoren
Onze coördinator doet de intake van hulpvragers, organiseert intervisie – en toerusting bijeenkomsten voor maatjes en rapporteert aan het bestuur. Door de taken en werkzaamheden van de coördinator over meerdere personen te verdelen, is de zwaarte van de taak goed te doen en de continuïteit gewaarborgd.
Een coördinator voelt zich betrokken bij de doelgroep en vind de motivatie vanuit de christelijke waarden en identiteit. Verder onderhoud je contacten met de aanspreekpunten van de Gemeente Heerde en organisaties m.b.t. de uitvoering van het werk t.b.v. de hulpvragers. Competenties zoals stressbestendig en Initiatiefrijk worden voor deze functie gevraagd. Om je voor te bereiden op deze werkzaamheden volg je na afloop van de maatjestraining een 2-daagse coördinatoren training. Voor meer informatie of aanmelden kun je terecht bij onze coördinator tel. 06-39023704 of via @mail coordinator@gripopdeknip.nl

Nieuwe maatjes
Vanwege het verwachte aantal nieuwe hulpvragen i.v.m. de corona situatie, zoeken we nieuwe maatjes.

Een maatje begeleidt hulpvragers om hun financiële huishoudboekje weer op orde te krijgen en toe te werken naar zelfredzaamheid. Als aspirant maatje volg je na een digitale introductie en gebleken geschiktheid en interesse, een 3-daagse cursus waarna je een certificaat ontvangt. Eenmaal gecertificeerd wordt je i.o.m. de coördinator gekoppeld aan een hulpvrager. Dit kan een persoon of gezin zijn.
Tijdens de begeleiding van de hulpvrager kun je, bij vragen, altijd rekenen op steun en advies van de coördinator en collega maatjes.

Raakt jou dat ook zo……. het omzien naar een ander? Neem dan contact op met onze coördinator en meld je aan als maatje. @mail coordinator@gripopdeknip.nl