Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch Bangladesh

Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch Bangladesh

Door de zendingscommissie ondersteunen wij als gemeente dit project financieel.

Bangladesh: een arm en overwegend islamitisch land

Bangladesh is een van de armste én dichtstbevolkte landen ter wereld: het land is vier keer groter dan Nederland, maar telt maar liefst acht keer zoveel inwoners. Van de 130 miljoen inwoners is 87 procent islamitisch. Elf procent is hindoe en slechts één procent van de bevolking bestaat uit christenen, zij vormen dus een zeer kleine minderheid.

De eerste zendelingen brachten in de 17e eeuw het Evangelie naar het land en zijn bewoners. Inmiddels zijn er in Bangladesh verschillende kerkgenootschappen waaronder de protestantse Kerk van Bangladesh. Deze kerk ontstond in 1972, vlak nadat het land zich afscheidde van West-Pakistan. De kerkcultuur is sterk beïnvloed door het hindoeïsme, omdat aanvankelijk vooral hindoes zich tot het christendom bekeerden.

Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. Ze voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken.

De organisatie Isa-e Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in.
Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze christenen. In de erediensten zijn daarom veel islamitische vormen te vinden. De gemeente-leden zitten bijvoorbeeld vaak op de grond, bidden met open handen.
Om deze zelfde reden heeft de organisatie een bijbel geschreven waarin Sanskriet-woorden vervangen zijn door Arabische woorden. Zo zijn de Bijbelverhalen ook voor mensen met een islamitische achtergrond herkenbaar.
Isa-e-Church stimuleert deze jonge kerken om ook maatschappelijk actief te zijn in hun eigen samenleving.

Christenen zijn een minderheid in Bangladesh. Soms is het moeilijk om staande te blijven.
Omdat de meeste jongeren in Bangladesh moslim zijn, groeien christelijke jongeren samen met hen op en leven met hen samen. Onze klasgenoten, collega’s en vrienden zijn meestal moslim. We hebben daardoor weinig christelijke voorbeelden. Het geloof van christelijke jongeren is vaak vrij zwak. Jongeren zijn christen omdat hun ouders christen zijn. Ze weten weinig van hun religie en geloof af. Ze vieren Kerst of Pasen net als andere feesten.

Wat kan Isa-e Church doen met onze steun ?
• Aanschaf van bijbels: 2,55 euro per stuk.
• 5 plattelandsdokters worden getraind per jaar: 290 euro per persoon.
• Schoolmaterialen voor kleuters: 122,50 euro per school.
• Vrouwen- en jongerenkampen voor 100 personen, 3 dagen: 2.500 euro per kamp.
• Training voor voorgangers, 4 keer 2 weken per jaar: 518 euro per voorganger.
• Productie van 1 CD met liederen uit hun liedboek: 1.400 euro.