Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen

Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen

“Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen”. Lucas 23:26

Waarschijnlijk is de Here Jezus een jaar of 33 als Hij met een kruis op Zijn rug door de straten van Jeruzalem wordt geduwd. Is dat nou een koning? Koning zonder land. Koning zonder onderdanen en macht. Koning die ten onder gaat. Maar… Hij had toch gezegd dat Hij de zoon van God is?! Hij zei toch dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde?! Denk je eens in dat u langs de weg in Jeruzalem staat en Jezus komt langs. Daar gaat Hij, bloederig hoopje Mens met een stuk hout op Zijn rug, en een kroon van dorens op Zijn hoofd

De soldaten grijpen in. Een koning zonder onderdanen, dat kan niet. En een koning die Zijn eigen last draagt, is geen koning. Daarom grijpen de soldaten de eerste de beste man die ze te pakken kunnen krijgen, ene Simon. Hij moet het kruis van de koning dragen. Zo krijgt Jezus dan toch nog een onderdaan, al is het er maar één. Simon beseft amper wat er gebeurt, maar ineens loopt hij met het moordwapen voor ene Jezus op zijn rug. Simon kwam net van zijn volkstuintje buiten Jeruzalem. Midden in het volle leven, geen idee wat er allemaal in Jeruzalem aan de hand is. Totaal onverwacht zit Simon ineens in het verhaal van Jezus. Daar was hij niet op uit.

En u? Hoe bent u in het verhaal van Jezus terecht gekomen en betrokken geraakt bij Hem? Misschien heeft u in de afgelopen week helemaal niet aan de Here Jezus gedacht. Misschien bent u niet met Jezus opgevoed, ken je Hem nauwelijks, zegt Hij je niets of weinig. En nu… wordt u meegenomen in het verhaal van Jezus. Wat zegt u dat? Voelt u zich toeschouwer… volgeling of bent u aan het overwegen om in het verhaal van Jezus opgenomen te worden.

Over een kruis zegt Jezus ergens: ‘Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen’. Als je met Jezus mee wil gaan, Hem volgen, dan kan dat kennelijk alleen met een kruis op je rug. Wat is uw kruis in uw leven? Bedoelt de Here Jezus te zeggen dat je dat pijnlijke kruis, waar je zo moe van wordt, iedere dag weer op moet pakken? Moet je iedere dag weer je zorgen en ziekte, pijn, rouw en heimwee als een kruis op je nemen en geduldig dragen? Niemand zit te wachten op zo’n kruis. Daar wil je juist van af! Wat is in (jo)uw leven voor u een kruis? Jezus wil juist dat je je dát aflegt en aan Hem geeft.

Je kruis opnemen… dat is je missie, uw missie die Jezus u te doen geeft, oppakken. De Here Jezus is niet meer lijfelijk op aarde, wij wel. Hij zegt: ‘Ik heb u nodig’. Kruisdragen achter Jezus aan, je missie vervullen. Dat hebben de mensen om ons heen nodig: er voor de ander zijn. Het goede doen. Verschil maken. Heb je vijanden lief en bid voor ze, oordeel niet, wees niet trots maar nederig, vergeef, getuig in woord en daad. Je kruis dragen, dat is je missie. Mensen dienen op uw plekje met uw mogelijkheden… in en door Zijn kracht.
Ds. G.J. Röben