Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

“De woorden ‘dat werd hem toegerekend’ zijn niet alleen voor hem opgeschreven maar ook voor ons. Hij werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.” Romeinen 4: 23-25

Je staat in de rij voor de kassa van de supermarkt. Voor je staat een vrouw met enkele eerste levensbehoeften. Je ziet dat ze haar geld telt. Zelfs voor die boodschapjes heeft ze nog niet genoeg. Ze dumpt iets in het mandje met de aanbiedingen voor de kassa - dat pak melk kan ze blijkbaar niet betalen en moet in de winkel blijven. ‘Zet haar spullen maar bij mij op de rekening’, zeg je. Zo wordt aan jou toegerekend wat van haar is - de rekening. En vervolgens neem je de producten natuurlijk niet zelf mee. Nee, je zet nog even een pak melk en een pot pindakaas bij die mevrouw erbij. De spullen worden aan haar toegerekend, terwijl het eigenlijk van jou is.

Wanneer wij geloven dat de Here Jezus door God uit de doden is opgewekt, wordt ons toegerekend wat Christus heeft gedaan. Om onze overtredingen is Hij overgeleverd. Dat betekent dat onze overtredingen aan Hem toegerekend zijn. Hij heeft de schuld daarvoor op zich genomen. Dat bepaalt de diepte van het kruis. Hij draagt de schuld voor mij. Een schuld waaraan ik ten onder zou gaan. Een last die voor mij niet te dragen zou zijn. De Bijbelse beelden daarvoor zijn vreselijk. Maar ook aan ons wordt iets toegeschreven. De rechtvaardigheid, waarvan de opstanding van Jezus het bewijs is, die krijgen wij toebedeeld.

Het is een vreemde ruil, maar Luther noemde het een vrolijke ruil. Mijn zonden en ongerechtigheden draag ik aan Hem over en ik krijg er rechtvaardigheid en heerlijkheid voor in de plaats. Al het goede dat Jezus heeft verworven, wordt bij mij bijgeschreven: gerechtigheid, heerlijkheid, eeuwig leven. Alles ontvang ik, puur uit genade. Hij geeft het mij. Midden in de dood, zijn wij in het leven Zo is God een God van wonderen. Hij maakt zijn woord waar. Abraham bleef op God vertrouwen en God hield woord. En het geloof van Abraham werd hem tot gerechtigheid gerekend. In Jezus heeft God zijn woord en belofte opnieuw waar gemaakt. De beloofde Messias is gekomen. En waar de dood Hem leek te omringen, stond Hij op. Midden in de dood, zijn wij in het leven. Want Jezus gaat in onze plaats. Zijn sterven en opstanding worden ons toegerekend. Daarom is het ook nu waar. Waar de dood lijkt te heersen en de zonde de overhand heeft, daar geeft God het leven.

Waarom zou je de schuld van een ander dragen? Waarom zou je je spullen aan een ander geven? Uit medelijden misschien, of omdat je zelf alles ook maar hebt gekregen? Waarom zou God dat doen? Het moet wel zijn eeuwige liefde zijn. Gods liefde van voor alle eeuwen. Grondeloze liefde en barmhartigheid. Zo vieren wij dit weekend Gods liefde. In geloof in de God die doden levend maakt. Wanneer Jezus onze schuld draagt, zijn we vervuld van diepe stilte, en op Paasmorgen breekt het uit in gejubel: Jezus leeft en ik met Hem!
Dank U voor het Paasfeest!
Ds. Gert J. Röben

 1. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 2. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 3. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 4. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 5. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 6. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 7. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 8. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 9. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 10. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 11. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 12. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 13. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 14. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 15. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 16. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 17. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 18. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 19. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 20. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 21. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 22. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 23. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 24. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 25. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 26. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 27. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 28. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 29. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 30. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 31. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 32. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 33. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 34. Meditatie 22-11-2019: Troost
 35. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 36. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 37. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 38. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 39. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 40. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 41. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 42. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 43. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 44. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 45. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 46. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 47. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 48. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 49. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 50. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 51. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 52. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 53. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 54. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 55. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 56. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 57. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 58. Meditatie: rust nemen
 59. Meditatie: Schade en drek
 60. Meditatie: Stof van de rabbi
 61. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 62. Meditatie: ' Geloven '.
 63. Meditatie: Paaspower
 64. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 65. Meditatie: Beloning na beproeving
 66. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 67. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente