Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien hebben, wat onze handen hebben aangeraakt,
dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. (1 Johannes 1 : 1)

Iedereen wil het echte leven ervaren en dat zoeken wij op alle mogelijke plaatsen. …
Het echte leven is geopenbaard De brief van de apostel Johannes trilt van het verlangen naar het echte leven - het leven zoals het bedoeld is, het leven in alle volheid en rijkdom.
Lichamelijk, geestelijk, sociaal. Dát leven hebben we gezien, met eigen ogen. Niet in een wensdroom, een illusie of een fata morgana, maar heel concreet en tastbaar. En wat ze gezien hebben is ‘het Woord dat leven is’. Met dat Woord dat leven is bedoelt Johannes niemand anders dan Jezus. Jezus is volgens Johannes het diepste woord dat God gesproken heeft.

In Zijn leven en sterven, Zijn woorden en tekenen, Zijn doen en Zijn laten hebben de mensen die Hem gingen volgen niets minder dan het echte leven ervaren. Zij hebben het gehoord, gezien met hun eigen ogen, het aandachtig beschouwd en betast met hun eigen handen. Het was allemaal heel concreet geweest wat in Jezus geopenbaard werd. Ze konden er niet omheen en werden niet teleurgesteld. Rondom Jezus hadden ze de diepe ervaring dat ze echt leven hadden gevonden. Leven zoals het oorspronkelijk bedoeld was, vanaf het begin. Het ware leven.

Johannes is een oog-, oor- en handgetuige van het leven dat aan het licht is gekomen. Hij was heel dicht bij dit leven geweest en er zo deelgenoot van geworden. Dat ligt anders voor zijn lezers, die van toen en die van nu. Wij kunnen het Johannes niet nazeggen dat we Jezus hebben gehoord of aangeraakt. Wij kennen Jezus alleen van horen zeggen. Maar volgens Johannes maakt dat de ervaring van het leven niet minder. Wat híj heeft gehoord, gevoeld en gezien dat verkóndigt hij aan ons. En je voelt aan alles dat hij erin gelooft dat wat híj verkondigt voor óns werkelijkheid kan worden. Via zijn verkondiging kunnen ook wij, eeuwen later, deel krijgen aan datzelfde leven wat hij heeft ervaren.

Bij Jezus kan onze zwerftocht tot zijn bestemming komen. Van hem kunnen we leren wat écht leven is. Want Jezus heeft dit leven handen, voeten en een mond gegeven. De woorden die Hij sprak tintelden van leven, van genade en van waarheid. Hij raakte aan wie gemeden werd als de pest en Zijn aanraking was helend en vergevend. Rondom Hem sprankelt het van leven en vreugde. Bij Hem komen mensen, soms na lange omzwervingen en teleurstellingen, eindelijk thuis. Jezus geeft zicht op de stad met straten van goud. Hij opent voor ons het Koninkrijk waar God alles is en in allen. In Jezus is het leven voor ons open gegaan.
Ds. Gert J. Röben

 1. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 2. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 3. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 4. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 5. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 6. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 7. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 8. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 9. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 10. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 11. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 12. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 13. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 14. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 15. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 16. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 17. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 18. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 19. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 20. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 21. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 22. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 23. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 24. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 25. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 26. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 27. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 28. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 29. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 30. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 31. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 32. Meditatie 22-11-2019: Troost
 33. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 34. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 35. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 36. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 37. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 38. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 39. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 40. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 41. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 42. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 43. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 44. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 45. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 46. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 47. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 48. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 49. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 50. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 51. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 52. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 53. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 54. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 55. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 56. Meditatie: rust nemen
 57. Meditatie: Schade en drek
 58. Meditatie: Stof van de rabbi
 59. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 60. Meditatie: ' Geloven '.
 61. Meditatie: Paaspower
 62. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 63. Meditatie: Beloning na beproeving
 64. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 65. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente