Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

“In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.” (Psalm 4: 9)

Zondag 21 november is het de laatste zondag van dit kerkelijk jaar en die zondag daarop al weer de eerste adventszondag, de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we degenen die afgelopen jaar overleden zijn. Er zal weer een lijst met namen van mensen genoemd worden. Als u die lijst hoort denkt u misschien wel aan het komende jaar: zal ik er dan misschien op staan? Je kunt daar natuurlijk niet altijd bij stilstaan, maar op zo’n moment kan dat zo maar gebeuren.
Die gedachten kunnen voor onrust zorgen, voor slapeloosheid, maar dat hoeft niet. Als er onrust is, van welke aard dan ook, mogen we dat bij God brengen, zoals David dat doet in Psalm 4.

David heeft het niet gemakkelijk. Hij wordt bedreigd door paleisonlusten, maar hij weet ‘de HERE hoort als ik tot Hem roep.’ Als er onrust is mogen we de HERE aanroepen. David vult zijn hart met het gebed. En dan verandert er iets.
Nee, niet aan de buitenkant. David werd nog steeds bedreigd door die paleisonlusten. Het leven was er uiterlijk niet gemakkelijker op geworden, maar toch spreekt hij over grote vreugde in zijn hart. En die vreugde is zo groot dat hij vol vertrouwen die prachtige en rijke laatste zin kan uitspreken: ‘In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.’

Ook vanavond, aan de avond van deze dag waarop u dit leest, als u naar bed gaat is er misschien wel onrust, omdat u verdrietig bent, omdat er gemis is, omdat het met de kinderen of kleinkinderen of met je ouders zo anders gaat als je zou willen, omdat u zich eenzaam voelt of omdat uw gezondheid te wensen overlaat. Dan mag u net als David bidden tot en rust vinden bij de HERE. Dan kunt u met Hem zeggen: ‘In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.’
Maar ik denk dat dit vers ons niet alleen wijst op de avond van deze dag, maar ook op de avond van ons leven. Maar weet dan: als we ons onder zijn licht, onder HET Licht stellen. Het Licht waar in de adventstijd volop over gesproken zal worden. Het Licht dat het diepe donkere dal van de dood doorging om voor ons een plaats te bereiden in het Vaderhuis. Als we dat Licht over ons leven laten schijnen zijn we gezegende mensen, want dan kunnen we ook op de avond van ons leven met David zeggen: ‘In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.’ En dan zal het zijn, zoals een andere prachtige Psalm, Psalm 139 zegt: ‘Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.’

G. Timmer

 

 

 

 1. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 2. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 3. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 4. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 5. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 6. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 7. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 8. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 9. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 10. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 11. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 12. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 13. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 14. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 15. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 16. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 17. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 18. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 19. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 20. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 21. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 22. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 23. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 24. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 25. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 26. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 27. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 28. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 29. Meditatie 22-11-2019: Troost
 30. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 31. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 32. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 33. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 34. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 35. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 36. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 37. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 38. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 39. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 40. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 41. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 42. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 43. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 44. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 45. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 46. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 47. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 48. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 49. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 50. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 51. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 52. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 53. Meditatie: rust nemen
 54. Meditatie: Schade en drek
 55. Meditatie: Stof van de rabbi
 56. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 57. Meditatie: ' Geloven '.
 58. Meditatie: Paaspower
 59. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 60. Meditatie: Beloning na beproeving
 61. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 62. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente