Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

De HERE zegene u en Hij behoede u. De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. (Numeri 6:24-26)

De schoolvakanties zijn begonnen en heel wat mensen gaan de komende tijd op vakantie. Ook zijn er ouderen en jongeren, die voor een tijd op reis zijn, naar het buitenland, voor een diaconaal of missionair doel, voor werk of studie. In zulke weken ben ik me nog meer bewust wat het betekent om aan het eind van de dienst de zegen mee te geven. Ook in de Bijbel worden mensen gezegend als ze op reis gaan, zoals Jakob, die moest vluchten naar zijn oom Laban. Wat gebeurt er als we de zegen meekrijgen? Wat zegt God eigenlijk in de zegen?

‘Zegenen’ betekent zoveel als ‘met kracht begiftigen’: de Here God geeft kracht aan hen die de zegen ontvangen. Je krijgt kracht om de weg van het leven te gaan en om de moeilijke dingen die je tegenkomt goed te kunnen doorstaan. Zegen is het tegenovergestelde van vloek. De vloek wil je leven vernietigen, de zegen geeft je het goede. Je merkt dat de God bij je is en met je meegaat. Je zou het kunnen vergelijken met bemoedigende woorden die
tegen je worden gezegd als je iets moeilijks moet gaan doen.

De Here belooft je te behoeden, Hij zal je beschermen en bewaren. Als je langs een plek moet, waar je liever niet komt, is het fijn als je met z’n tweeën bent. Dat belooft de Here hier: Ik ben bij je. Gevaren dreigen er genoeg in ons leven: in het verkeer, maar ook als het gaat om ziekte of problemen. God is bij je. God lost niet alle problemen zomaar op, maar in de Bijbel staat dat Hij je altijd zal behoeden, zelfs als je de grens van de dood over gaat.

Gods (aan-)gezicht licht als het ware voor ons op in de zegen. God heeft echt het beste met je voor! Het is fijn als je iemand lang niet hebt gezien en dan zie je zijn gezicht. Dan verschijnt er een vrolijke lach op het gezicht, een lach van herkenning. Er is een andere kant. God kan Zijn aangezicht ook verbergen. Als Hij dat doet, dan gaat het mis. We moeten dus proberen dicht in de buurt van Hem te blijven. Er zijn plekken waar je het aangezicht van God niet zult zien.

Het woord genade geeft vooral aan dat de liefde en de goedheid die God geeft niet door ons zijn verdiend. God geeft het uit pure goedheid. God is het niet verplicht, maar toch geeft Hij ons alle goede dingen. Door de zonde zijn we bij God vandaan geraakt. Hij moet heel diep buigen om toch bij ons te blijven. Dat belooft Hij in de zegen. Dat zie je als je op Jezus let. Jezus is naar deze aarde gekomen. Dat is Gods genade.

‘Heffen’ wordt in verband gebracht met ‘de ogen verheffen over iemand’, Wij kennen dat: ‘een oogje op iemand hebben’. Dat betekent dat je bijzondere belangstelling naar zo iemand uitgaat. Hij volgt je met ogen van liefde. Hij houdt je in de gaten. Hij wacht als het ware op het moment dat Hij Zijn liefde kan laten zien. Geweldig om te beseffen dat God zo met je meegaat. Steeds is Hij erop uit Zijn liefde te laten zien.

Het Hebreeuwse woord voor ‘vrede’ is shalom. Wij denken bij vrede vooral aan: ‘geen oorlog’. Shalom betekent veel méér: dat het goed is. Het gaat erom dat je goede verhoudingen hebt met anderen. De bijbelse vrede, de shalom, gaat verder. De Bijbel zegt dat de vrede op aarde begint bij de vrede met God. Als je vrede hebt met God, dan komt er ook vrede met de mensen om je heen. Ga zo mét God gezegend op reis!

Ds. G.J. Röben

 1. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 2. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 3. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 4. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 5. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 6. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 7. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 8. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 9. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 10. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 11. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 12. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 13. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 14. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 15. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 16. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 17. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 18. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 19. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 20. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 21. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 22. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 23. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 24. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 25. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 26. Meditatie 22-11-2019: Troost
 27. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 28. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 29. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 30. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 31. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 32. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 33. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 34. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 35. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 36. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 37. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 38. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 39. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 40. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 41. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 42. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 43. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 44. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 45. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 46. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 47. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 48. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 49. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 50. Meditatie: rust nemen
 51. Meditatie: Schade en drek
 52. Meditatie: Stof van de rabbi
 53. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 54. Meditatie: ' Geloven '.
 55. Meditatie: Paaspower
 56. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 57. Meditatie: Beloning na beproeving
 58. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 59. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente