Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord

Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord

 Wachtwoord…

“Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” 2 Petrus 3:13

Wij staan aan het begin van een nieuw jaar. Nu de eerste vaccins worden toegediend zijn de verwachtingen hoog gespannen… En ons verwachtingspatroon, door wie wordt dat bepaald? De tijdgeest heeft zijn boodschap. Maar dat is niet bepaald de belofte van God. De geest van de tijd is een waan. Het zijn droombeelden en hersenschimmen. Voor velen lijken geloof en kerk achterhaald, religie in het openbaar moet verboden worden, zeggen zij. De kerk is slechts bezig met een terugtocht. Het gebod van God is uit de tijd.
En zo kan ik nog wel even doorgaan in mineur…maar dat doe ik niet!

Het doet wel pijn, wanneer wij de spotters bezig horen, en in het openbaar de naam van God, van de Here Jezus horen misbruiken. Wij mogen weten, met verkregen inzicht, dat de geboren Koning der Joden de Koning van Gods Koninkrijk is. In Hem mogen door het geloof alle volken delen in de genade van verzoening en vrede. Wij vertrouwen op Gods belofte, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dat is het wachtwoord voor dit jaar: vertrouwen op Zijn belofte – verwachten!
Daar moeten wij ons als kerk, als gelovige in oefenen juist in onze tijd waarin zoveel vertrouwen geschaad is en wordt.
Vertrouwen: dat is je gedachten richten op God. Je oren niet laten hangen naar wat er allemaal geroepen wordt. Je laten leiden door Hem, die de leiding heeft, door zijn Heilige Geest. Verwachten, dat is overtuigd zijn van Hem, die het beloofd heeft. Je volstrekt door Hem in beslag laten nemen. Vertrouwen op God die trouw is. Omdat Hij trouw is, daarom alleen. Ook al ben ik het niet waard. Maar toch...

Vertrouwen op Zijn belofte. Gods beloften zijn boodschappen, die ons op het hart worden gelegd. Je kunt een boodschap aanhoren, en denken: leuk, maar niet zozeer voor mij. Dat past mij niet. Wie dat belooft, die ken ik niet. Een belofte, dat is een gerichte boodschap van God, die specifiek voor jou is. Als je een goede relatie met je ouders hebt, en een van hen belooft wat, dan neem je dat serieus. Je neemt het je vader of je moeder terecht kwalijk, als zij een belofte niet nakomen.

God is een God van beloften, met name in Jezus Christus komt dat naar voren. In Christus zijn al Gods beloften JA! Hij heeft ze onderbouwd, van geldigheidskracht voorzien door Zijn komst in de kribbe, door Zijn lijden en sterven voor ons, door Zijn offer. Hij is de zin van de geschiedenis, van heden en toekomst. Zijn belofte kun je nagaan in zijn Woord. Ik denk aan de profetie, ik denk aan de Openbaring van Johannes. De hele bijbel is het spoorboekje van Gods beloften. Je kunt daarin je weg aflezen, ook voor dit nieuwe jaar. Nu komt het erop aan… vertrouw je Hem?
Ds. G.J. Röben