Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

“Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebr. 7: 25)

Hemelvaartsdag!?
Schatten wij dit feest wel naar zijn waarde? We weten wel uit ervaring dat we over het algemeen Kerstfeest veel feestelijker vinden dan Pasen. We weten ook dat we vaak minder goed raad weten met Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. En hoewel Goede Vrijdag geen officiële vrije dag is en Hemelvaartsdag wel, weten we Hemelvaartsdag veel minder goed te vieren en de kerk minder te vinden, dan op Goede Vrijdag.

Toch zijn de gevolgen van de Hemelvaart van Christus enorm. De Hemelvaart van Christus heeft te maken met ons heil, het is een heilsfeit.
Er is veel te zeggen over de terugkeer van Jezus naar zijn Vader. Zijn opdracht op aarde heeft Hij vervuld, maar zijn werk stopt niet. Hij zet het voort in de hemel, daar waar Stephanus Hem aan de rechterhand van de Vader zag staan (Hand. 7: 56). Daar is Hij onze voorspraak, onze pleitbezorger, onze advocaat.
Jezus heeft op aarde onze zonden verzoend, maar … wij zondigen nog steeds. Iedere dag moeten wij door de knieën om dat te belijden, om vergeving te vragen. En van die vergeving mogen en kunnen we alleen maar zeker zijn door het bloed van Jezus dat hier op aarde vloeide. Hij springt voor ons in de bres. Als God onze zonden ziet, laat Jezus zijn doorboorde handen zien en pleit voor ons behoud. Hij heeft de schuld van zijn ‘cliënten’ zelf betaald, met zijn eigen bloed. Alleen daarin ligt de zekerheid van ons behoud. Dat is wat we ‘genade’ noemen.

Met alles wat ons bezig houdt, zorgen baart (onze zonden baren ons toch ook zorgen?!) mogen wij door Jezus tot God gaan. Hij zal voor ons pleiten. Hij kent ons door en door. Hij is mens geweest op aarde. Hij kent alle wereldse verleidingen en is verzocht geweest als wij, maar zonder te zondigen (Hebr. 4: 15). We hebben een vlekkeloze pleitbezorger in de hemel. Jezus grijpt telkens weer onze hand vast en neemt ons mee naar de Vader en zegt: ‘Vertel alles maar heel eerlijk. Verzwijg niets voor mijn en uw Vader. Vertel Hem van uw zorgen, uw moeiten, uw pijn, uw eenzaamheid. Vertel Hem ook van uw zonden, draai er niet om heen. Hij kent u en Ik ken u ook en Ik zal voor u pleiten.’ Daarom moest Jezus terug naar de Vader.
Juist op Hemelvaartsdag mag u er aan denken, dat elk gebed via Jezus komt voor de troon van Gods genade. Door Hem mogen wij de vrijmoedigheid hebben om tot God te bidden. Alles wat ons bezighoudt mogen wij door Hem bij God brengen. Dat oude lied bezingt dat al: ‘Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan.’

Gert Timmer

 1. Meditatie 06-05-2022: Pasen
 2. Meditatie 15-04-2022: Niet de dood maar het leven!
 3. Meditatie 17-02-2022: 'Jesuchristo basta'
 4. Meditatie 11-02-2022: Het echte leven ervaren
 5. Meditatie 21-01-2022: Omzien naar elkaar
 6. Meditatie 03-12-2021: Licht in de duisternis
 7. Meditatie 12-11-2021: WELTERUSTEN!
 8. Meditatie 22-10-2021: De logica van de kinderdoop
 9. Meditatie 12-08-2021: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van het geloof
 10. Meditatie 23-07-2021: Op reis met Gods zegen…
 11. Meditatie 25-07-2021: God zien?!
 12. Meditatie 27-05-2021: Op God raak je nooit uitgekeken
 13. Meditatie 14-05-2021: Dromen, visioenen.
 14. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 15. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 16. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 17. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 18. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 19. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 20. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 21. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 22. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 23. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 24. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 25. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 26. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 27. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 28. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 29. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 30. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 31. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 32. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 33. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 34. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 35. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 36. Meditatie 22-11-2019: Troost
 37. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 38. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 39. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 40. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 41. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 42. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 43. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 44. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 45. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 46. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 47. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 48. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 49. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 50. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 51. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 52. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 53. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 54. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 55. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 56. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 57. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 58. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 59. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 60. Meditatie: rust nemen
 61. Meditatie: Schade en drek
 62. Meditatie: Stof van de rabbi
 63. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 64. Meditatie: ' Geloven '.
 65. Meditatie: Paaspower
 66. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 67. Meditatie: Beloning na beproeving
 68. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 69. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente