Uitvaart

Wanneer u wilt, dat er een predikant betrokken is bij een uitvaart – van u zelf, of van een familielid – is het  raadzaam dat ergens schriftelijk vast te leggen*.

In ieder geval doet u er goed aan een predikant in kennis te stellen voordat de begrafenis geregeld is met de uitvaartleider. We verlenen onze medewerking aan een uitvaartdienst in de kerk of in het uitvaartcentrum. Onze predikanten behoeven niet mee te gaan naar een crematorium. Als de overledene heeft gekozen, of de familie kiest voor crematie, kan kerkelijke medewerking gevraagd worden voor een afscheidsdienst in de kerk, of in het uitvaartcentrum. De familie dient contact op te nemen met de wijkpredikant.

*
Klik HIER voor het Word- document ( om digitaal in te vullen)
klik HIER voor het pdf- document ( om in te vullen na printen)

Eenmaal per jaar worden gemeenteleden, die in het afgelopen jaar zijn overleden, herdacht in een dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Familieleden worden voor deze dienst vantevoren uitgenodigd.

Wanneer de predikant, pastoraal werker of kerkelijk bureau niet officieel op de hoogte gesteld zijn van het overlijden door middel van een kaart, zal de naam van de overledene op deze laatste dag van het kerkelijk jaar niet genoemd worden. We gaan er dan van uit, dat dit door de overledene en / of familie niet gewenst is.