Doop

Iedereen wil graag, dat alle familieleden, vrienden en bekenden op de hoogte zijn van de geboorte van een kind. Wat mooi als er veel mensen de nieuwe wereldburger komen begroeten. Vergeet niet de dominee ook een geboortekaartje te sturen. Hij vindt het ook leuk om te mogen delen in de vreugde.

In ieder geval 6 keer per jaar is er gelegenheid om kinderen te laten dopen. Je kind laten dopen doe je niet zo maar. Heel bewust kies je ervoor om je kind de gemeenschap van de kerk binnen te brengen. Om over de betekenis van de Doop na te denken, zijn er elke keer, voorafgaand aan de Heilige Doop twee voorbereidingsavonden. Tijdens deze avonden wordt er onder leiding van een predikant over de betekenis van de Doop gesproken. Die bijeenkomsten worden aangekondigd in het kerkblad als “doopaangifte” of “doopzitting”. Als u de kerk bij de geboorte van uw kind bericht hebt gestuurd, krijgt u bij de felicitatie ook een brief waarin de eerstvolgende doopdiensten staan vermeld.

Natuurlijk hopen we, dat alle kinderen die binnen de gemeente worden geboren door de ouders ook aangemeld zullen worden voor de bediening van de Heilige Doop.

Sinds enkele jaren is het gebruik om, enkele jaren na de Doop, ouders en kind uit te nodigen voor een dienst waarin wij deze gebeurtenis in herinnering brengen (en waarin vooruit gekeken wordt).

Bovendien worden elk jaar de ouders, die in het jaar daaraan voorafgaand hebben laten dopen, uitgenodigd om over een aspect van de geloofsopvoeding samen na te denken (b.v. het gebruik van de kinderbijbel of het samen bidden met de kinderen).