Bestuur

Bestuur

Contact
t.a.v. Secretaris Diaconie
Postbus 121
8180 AC Heerde
Email secretaris:  diaconie@hervormdheerde.nl 
IBAN rekeningnummer NL43 RABO 0326 5172 86

Samenstelling en overzicht van de verantwoordelijkheden per diaken, januari 2020.

Voorzitter
Jaap de Greef

Secretaris
Martijn de Jager

Penningmeester
André Veerman

Administratie
Johan Gerards

Leden
Albert Zwep
André Veerman
Arjan Berends
Henk van Everdingen
Hennie de Vos-Uitslag

Jaap de Greef
Martijn de Jager
Theo Bijsterbosch
Wim Egberts

Ondersteuning PR
Rina Tessemaker