Raad Jeugd en Jongerenwerk

Raad Jeugd en Jongerenwerk

LogoRJJWie zijn we...
De Raad voor Jeugd en Jongerenwerk (RJJ) bestaat uit jeugdouderlingen, en de jongerenwerker (bij elkaar het dagelijks bestuur) en een vertegenwoordiger van de diaconie en de kerkrentmeesters. Samen met vertegenwoordigers van alle clubs en verenigingen die actief zijn binnen het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente in Heerde, vormen zij de jeugdraad.

Waarom doen we dit werk...
De RJJ wil het woord van God bij de jeugd onder de aandacht brengen en de jeugd stimuleren en inspireren in het geloof. Door het aanbieden van verschillende jeugdwerkactiviteiten vertrouwen wij erop dat de boodschap van het Evangelie de jeugd mag raken en dat God hun leven mag vormen. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar hierin willen we het verwachten van het werk van de Heilige Geest. Want alleen God zelf kan zoveel meer bereiken dan wij ooit voor mogelijk houden.

Wat doen we..

  • Goede voorwaarden scheppen, waardoor het jeugdwerk kan bloeien en waar mogelijk groeien.
  • Coordineren van activiteiten.
  • Het implementeren van het Groeiplan voor het jeugdwerk in de gemeente.
  • Organiseren van jeugddiensten in samenwerking met de jeugddienstcommissie en met medewerking van clubs/verenigingen en predikanten.
  • Opstarten van overkoepelende activiteiten, zoals jeugdkampen, praise-avond, ed.
  • Toerusting aanbieden voor leiding.
  • Klankbord vormen voor clubs/verenigingen.
  • Als het nodig is worden er aparte commissies gevormd (bijv. voor de kerstdienst, de jeugdkampen, etc.)

Waar gebeurt het ...
Jaarlijks vinden er meerdere vergaderingen plaats in ons jeugdgebouw Welgelegen. Het dagelijks bestuur komt een week vooraf bij elkaar en plant zonodig extra bijeenkomsten.

Contact
Voorzitter: vacant
E-mail: jeugdraad@hervormdheerde.nl