23-05-2021: gezamenlijke Pinkster- avonddienst van de kerken van Heerde

23-05-2021: gezamenlijke Pinkster- avonddienst van de kerken van Heerde

Op 1e Pinksterdag is iedereen van harte uitgenodigd om in de gezamenlijke avonddienst van de kerken van Heerde te vieren dat de Heilige Geest is uitgestort op deze aarde.20210523 pinksterafb

Het thema van deze dienst is “Ondermaats geloven”. De predikanten ds. G.J. Röben en ds. J.M. Weststrate nemen ons tijdens de dienst graag in dit thema mee. Deze Pinkstersamenkomst wordt gehouden in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat en begint om 19.00 uur.

Door de coronapandemie kon de gezamenlijke Pinksterdienst vorig jaar helaas niet doorgaan. Wij zijn zeer verheugd dat wij de uitstorting van de Heilige Geest dit jaar weer als gezamenlijke kerken in Heerde mogen vieren.

De dienst is voor iedereen te volgen (en later terug te kijken) via de ONLINE diensten van de Hervormde Gemeente Heerde. Vanwege de huidige coronamaatregelen kunnen er dit jaar een beperkt aantal bezoekers in de Johanneskerk aanwezig zijn. Daarin worden de richtlijnen van de overheid gevolgd.
Voor het bijwonen van de dienst is aanmelding mogelijk tot vrijdagavond 21 mei 2021, 20.00 uur.
Opgeven kan via het daarvoor bestemde opgaveformulier.

Draag bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje. Als je op je plek zit, mag het mondkapje af.

De muzikale medewerking (piano en zang) tijdens de dienst zal worden verzorgd door Sanne van Asselt en Steven Kok. Zij zullen uit de diverse liedbundels zoals Opwekking, de Evangelische Liedbundel, het Nieuwe Liedboek en Hemelhoog een aantal Pinksterliederen voor ons zingen. Er is tevens passend orgelspel door Bert Gelderman.

De collecte tijdens de Pinksterdienst is deze keer bestemd voor de kerkdiensten voor de bewoners van Stichting Philadelphia. Deze interkerkelijke diensten worden éen keer in maand op zondagmiddag in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat gehouden. De predikanten van de kerken in Heerde gaan voor tijdens deze diensten. Tevens wordt er daarbij muzikale medewerking verzorgd door veelal een trompettist of een dwarsfluitist. Deze kerkdiensten wil men graag na de coronaperiode weer gaan oppakken. Wij bevelen deze collecte van harte bij iedereen aan!

We hopen je op 1e Pinksterdag digitaal via YouTube of in de Johanneskerk te mogen begroeten!