Hoop, voor Israël en de omringende volken?!

Hoop, voor Israël en de omringende volken?!

Iedereen die momenteel het nieuws volgt, zal ongetwijfeld zeggen dat er
weinig hoop is op vrede voor Israël en de omringende landen.Jeruzalem
Het vertrouwen was al lange tijd laag, maar door de gebeurtenissen op 7 oktober 2023 is dat vertrouwen nog verder onder druk komen te staan.

Ruim vóór 7 oktober was een commissie bestaande uit Elise Samsen, Hennie de Vos en Hans ten Hove actief om een avond over het thema Israël met als kernwoord “hoop” te organiseren. In overleg met dominee Röben zijn we op zoek gegaan naar iemand die invulling kan geven aan een avond over dit thema.
In onze zoektocht zijn we uiteindelijk terecht gekomen bij ds. L. Geuze. Hij is werkzaam voor de NEM (Near East Ministry). Hij heeft 10 jaar in Israël gewerkt met zowel Joden als Palestijnen. Sinds kort werkt hij voor deze zelfde organisatie als teamleider Midden-Oosten. In die rol komt hij nog regelmatig in Israël en omliggende landen, onlangs is hij nog in Israël geweest.

Uit de gesprekken die wij als commissie met hem hebben gehad, is ons gebleken dat hij zowel op basis van zijn kennis van de actuele situatie, als vanuit een Bijbels perspectief antwoord kan geven op de vraag in de titel van dit artikel. Samen met hem hebben wij gekozen voor het thema “Hoop, voor Israël en de omringende volken?!”.
Ds. L. Geuze heeft aangeboden de ochtenddienst op zondag 14 april te willen verzorgen. In deze dienst zal hij het thema benaderen vanuit Bijbels perspectief.Ds L Geuze

Op de gemeenteavond van woensdag 17 april zal Ds. L. Geuze dieper op het thema ingaan. Hij zal verslag doen van het laatste nieuws uit Israël, Bijbelse redenen voor hoop voor Israël bespreken en handvatten bieden voor praktische betrokkenheid bij Israël. Daarnaast is er ruimte voor vragen.

Inmiddels is er ook een speciale groep in de kerkapp aangemaakt: Israël toerusting. Het doel van deze groep is dat mensen, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, daar extra informatie kunnen vinden. Uiteraard mag je ook zelf interessante informatie in deze groep delen. Nadere informatie over de opzet van de avond zullen we kenbaar maken via de beamer, app en het volgende nummer van Hervormd Heerde. Voor nu is het van belang dat u de avond van 17 april reserveert in uw agenda.
De avond start om 19:30 met een inloop en gelegenheid voor het drinken van een kop koffie, tegen 19:45 willen we met de avond beginnen.
Via de link kunnen jullie meer informatie vinden over de Near East Ministry  NEM.
Groet vanuit de organisatiecommissie  van de Israel avond.