Collectes Diaconie en Kerkrentmeesters

Collectes Diaconie en Kerkrentmeesters

Helaas kunnen er geen kerkdiensten gehouden worden. Wel wordt een dienst / viering uitgezonden via kerkomroep, kerkradio en YouTube.
U kunt uw collectebijdragen via de bank overmaken.

Diensten juli  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst   5 Juli, 12 juli, 19 juli en 26 juli (K)
Dienstcollecte Diaconie 5 Juli, 12 juli, 19 juli en 26 juli, (D)
   
   
Uitgangscollecte 5 juli: Binnenlands Diaconaat, vakantie pret voor jongeren in armoede (D)
  12 juli Orgelfonds (K)
  19 juli Kerk en ere Dienst (K)
  26 juli Jeugdwerk (K)
   
Diensten augustus  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst   2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus en 30 augustus (K)
Dienstcollecte Diaconie 2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus en 30 augustus (D)
   
Uitgangscollecte 2 augustus Kerk en eredienst (K)
  9 augustus Stichting Present Epe - Heerde (D)
  16 augustus Zending (Z)
  23 augustus  Kerk en eredienst (K)
  30 augustus Orgeldienst (K)
   
 Diensten september  
 Dienstcollecte Kerk en Eredienst  6 sept, 13 sept, 20 sept, 27 sept
 Dienstcollecte Diaconie  6 sept, 20 sept
 Dienstcollecte Diaconie  13 sept, 27 sept Handen samen voor weeskinderen Angola
   
 Uitgangscollecte  6 sept Werelddiaconaat (D)
   13 sept Jeugdwerk (K)
   20 sept Kerk en Eredienst (K)
   27 sept Jeugdwerk (K)
   

Om administratieve handelingen te beperken verzoeken wij u om voor de collectes in juli / augustus per maand in één betaling (éénmaal juli en éénmaal augustus) aan diaconie en in één betaling aan de kerkrentmeesters over te maken. U kunt het totaalbedrag specificeren:

Voorbeeld Diaconie: totaal € 25,- 
verdeling:  
Project actie Lijdenstijd  € 25,-
vluchtelingenwerk  € 10,-
actie derde wereld kinderen €  5,-
resterende is dan voor de reguliere dienstcollecte diaconie.  €  5,-
   
Voorbeeld Kerkrentmeesters: totaal € 20,-
verdeling:  
jeugdwerk € 10,-
kerk en eredienst €  5,-
Orgelfonds €  5,-
   

De zendingscommissie vraagt ook aandacht voor de opbrengst van de zendingsbussen achterin de kerk welke nu niet mogelijk is, deze kunt u overboeken naar hieronder genoemde rekening.

Diaconie: NL 43 RABO 0326 5172 86 
Kerkrentmeesters: NL 58 RABO 0326 5818 12
Zending NL 34 RABO 0127 609636


Hartelijk dank voor uw gaven.
Diaconie en Kerkrentmeesters