Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022

Helaas hebben we nog steeds te maken met beperkingen vanwege de corona pandemie.2022 kerbalans kerk

Voor de kerkrentmeesters is dit aanleiding om de Actie Kerkbalans 2022 vooralsnog met drie weken uit te stellen. Als er geen verder uitstel nodig is de planning nu:
In de week van 6 februari ontvangt u de enveloppe in de brievenbus met het verzoek het antwoordformulier in te vullen. Degenen die digitaal meedoen ontvangen in dezelfde week een mail met het verzoek om het antwoordformulier digitaal in te vullen.
In de week van 13 februari wordt de antwoordenveloppe weer bij u opgehaald. Wilt de enveloppe met ingevuld antwoordformulier alvast klaar leggen zodat de actie vlot kan verlopen ?
Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat u ook financieel blijft meewerken aan het in stand houden van onze gemeente tot Eer van God.

Bij vragen kun je contact opnemen met Dick van Norel: 06-23127002