Kerkbalans 2021 gaat digitaal: uitstel

Kerkbalans 2021 gaat digitaal: uitstel


Vanaf actie Kerkbalans 2021 is het mogelijk om het kerkbalans formulier digitaal in te vullen.  Digitaal heeft de toekomst, maar ook de coronacrisis speelt een rol om dit nu te doen. We willen het risico op besmetting tussen gemeenteleden minimaliseren.

De kerkrentmeesters hebben besloten, nadat de actie kerkbalans al 2 weken was uitgesteld, de actie opnieuw met 3 weken uit te stellen.

Dit besluit is genomen omdat de landelijke coronamaatregelen ook met 3 weken zijn verlengd. Bovendien zal de actie worden aangepast zodat er zo min mogelijk persoonlijke contacten zijn. De bedoeling is de actie nu te houden in de periode 22 februari t/m 5 maart.

Ook kunt u het kerkbalansformulier digitaal invullen. Aanmelden hiervoor kan nog steeds; stuur een mail naar digitaalkerkbalans@hervormdheerde.nl . Vermeld ;” ja ik wil digitaal kerkbalans ontvangen” met uw naam en adres.

De gemeenteleden die aan de digitale actie kerkbalans meedoen ontvangen een mail met instructies in de week dat de formulieren
ook “per post” bezorgd worden. De deelnemers kunnen via de website inloggen en het kerkbalans formulier invullen. Uiteraard gebeurt dit in een beveiligde omgeving.

Van harte bij u aanbevolen.

 college van kerkrentmeesters