Collectes Diaconie en Kerkrentmeesters

Collectes Diaconie en Kerkrentmeesters

Helaas kunnen er geen kerkdiensten gehouden worden. Wel wordt een dienst / viering uitgezonden via kerkomroep, kerkradio en YouTube.
U kunt uw collectebijdragen via de bank overmaken.

Diensten maand september  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst    6 sept, 13 sept, 20 sept, 27 sept ( K )
Dienstcollecte Diaconie  6 sept, 20 sept (D)
Dienstcollecte Diaconie  13 sept, 27 sept Handen samen voor weeskinderen Angola
   
Uitgangscollecte  6 sept Werelddiaconaat ( D )
   13 sept Jeugdwerk ( K )
   20 sept Kerk en Eredienst ( K )
   27 sept Jeugdwerk ( K )
   
Diensten maand oktober  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst   4 oktober, 11 oktober, 18 oktober en 25 oktober.
Dienstcollecte Diaconie  4 oktober en 25 oktober.
Dienstcollecte Diaconie  11 oktober Vluchtelingenwerk H.A.
Dienstcollecte Diaconie  18 oktober Actie Derde Wereldkinderen
   
Uitgangscollecte  4 oktober Kerk en Israël ( D )
   11 oktober Kerk en Eredienst ( K )
   18 oktober Jeugdwerk ( K )  
   25 oktober. Ned. Bijbel Genootschap ( K )

..
..

Voorbeeld Diaconie: totaal € 25,- 
verdeling:
Project actie Lijdenstijd  € 25,-
vluchtelingenwerk  € 10,-
actie derde wereld kinderen €  5,-
resterende is dan voor de reguliere dienstcollecte diaconie.  €  5,-
Voorbeeld Kerkrentmeesters: totaal € 20,-
verdeling:
jeugdwerk € 10,-
kerk en eredienst €  5,-
Orgelfonds €  5,-

.
Om administratieve handelingen te beperken verzoeken wij u om voor de collectes per maand in één betaling (éénmaal september en éénmaal oktober) aan diaconie en in één betaling aan de kerkrentmeesters over te maken. U kunt het totaalbedrag specificeren:

De zendingscommissie vraagt ook aandacht voor de opbrengst van de zendingsbussen achterin de kerk welke nu niet mogelijk is, deze kunt u overboeken naar hieronder genoemde rekening.

Diaconie: NL 43 RABO 0326 5172 86 
Kerkrentmeesters: NL 58 RABO 0326 5818 12
Zending NL 34 RABO 0127 609636


Hartelijk dank voor uw gaven.
Diaconie en Kerkrentmeesters