Bijzondere aandacht

Bijzondere aandacht

Ziekte

Ook bij ziekte of ziekenhuisopname willen we graag meeleven. Gemeenteleden die worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen worden bezocht door de pastoraal werker. Het is belangrijk uw predikant of de pastoraal werker ervan op de hoogte te brengen als u of een familielid in een situatie komt waarbij extra bijzondere pastorale aandacht gewenst is.

Ouderen
Voor ouderen is er ook bijzondere pastorale aandacht. Enkele keren per jaar ontvangen gemeenteleden van 75 jaar en ouder het blad 'Licht in de avond'. Bij een kroonverjaardag (80, 85 etc.) wordt de jarige rond de verjaardag bezocht. 

Gehandicapten
Voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking zijn twee ouderlingen en de pastoraal medewerker beschikbaar. Zij helpen om onze gemeente en het geloof toegankelijk te maken voor deze mensen. 
Contactpersoon voor het gehandicaptenpastoraat is Jack Augustinus, tel 0578-691501, email jaugustinus@hervormdheerde.nl