Pastorale inzet

Pastorale inzet

Zowel bij vreugdevolle als zorgelijke omstandigheden willen we als Hervormde Gemeente Heerde er voor onze gemeenteleden zijn; het pastoraat. Het pastorale werk is in de Hervormde Gemeente Heerde in beide wijken op dezelfde wijze georganiseerd. Bovendien zijn we een missionaire gemeente, dus zijn wij telkens op zoek naar andere mogelijkheden om er zo veel mogelijk mensen bij te betrekken.

Persoonlijk gesprek
Wanneer je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek kun je contact opnemen met je wijkoudeling of een bezoekmedewerker. Aan de hand van de stratenlijst is eenvoudig na te gaan wie het aanspreekpunt is in jouw wijk. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met een van de predikanten of kerkelijk werker.

Voor contact met één van de predikanten of pastoraal medewerker kunt u zich wenden tot:
Predikanten:

Ds. C.A. van der Graaf  Predikant Wijk Noord
Ds. G.J. Röben  Predikant Wijk Zuid
Gert Timmer   Bijstand ouderenpastoraat

Ook kunt u zich richten tot de wijkouderling behorende tot de wijk waarin u woont, zie de pagina ( klik HIER )

of tot een van onderstaande personen:
Jan Steenbergen, voorzitter wijk zuid
Roelof Jan Kluiver, scriba wijk noord

Klik hier voor een overzicht van ambtsdragers per sectie
Klik hier voor een overzicht van secties per straatnaam