Zending over coronagrenzen... Pinksterzendingscollecte 2020

Zending over coronagrenzen... Pinksterzendingscollecte 2020

Een getroffen wereld, door een klein virus met grote en verstrekkende gevolgen. Niet alleen het effect van het virus is merkbaar, ook de maatregelen die genomen worden zijn voelbaar in deze maatschappij.

20200531 Pinksteren

 
Mensen komen in opstand, zelfs tegen het virus, dat zich daar weinig van aan trekt. Anderen raken in paniek, weten niet waar ze het zoeken moeten.
En wij? Hebben wij dat ook?
We zijn in deze periode, die al begonnen is met de 40 dagentijd, Goede Vrijdag en Pasen, ons extra bewust van onze kleinheid. En tegelijkertijd van Gods grootheid! Want is Hij het niet die ons allemaal in Zijn hand houdt? En die ons belooft ons nabij te zijn in onze bange dagen?

En dan wordt het Pinksteren.
Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, feest van de zending.
Als gemeente van Christus mogen we ons gesteund weten door die Geest. Tijdens het Pinksterfeest worden we daarbij stilgezet. In het Pinksterevangelie in Handelingen 2 horen we hoe er opeens vanuit de hemel een geluid komt als van een geweldige windvlaag die het hele huis vult waar de leerlingen bijeen zijn: het moment waarop de Heilige Geest wordt uitgestort. Pinksteren is het zendingsfeest: iedereen, heel de wereld, moet weten dat God zijn Zoon gezonden heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Niet alleen wij hebben Gods Geest en het Evangelie nodig, ook (juist) in deze tijd is de boodschap van het Evangelie voor mensen dichtbij en ver weg een baken in de storm. God blaast zijn Geest. En wanneer God blaast, dan zien we grote dingen gebeuren. Dat horen we op die bewuste eerste Pinksterdag in Jeruzalem en van daaruit verspreidt zich Gods werk over Israël en heel de wereld. Daarbij schakelt God steeds weer mensen in.

Daarom worden er zendelingen uitgezonden, zoals Janet van Middendorp in Addis Abeba / Ethiopië die eraan werkt dat mensen daar de vertaalde Bijbel kunnen lezen in hun eigen stamtaal, het Amhaars. En het project Isa- e Church Bangladesh waarbij de organisatie christenen met een moslim achtergrond ondersteunt bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen.
Opnieuw vragen we u: “Wilt u meebidden en meegeven voor het zendingswerk in Ethiopië en Bangladesh?”

Het geweldige van Pinksteren is dat de Geest over u en jou en ook over mensen in Ethiopië en Bangladesh is uitgestort. Weet u zich verbonden met christenen hier en daar?
Gezegende Pinksteren en een gezegend zendingsfeest toegewenst!

Van harte bij u aanbevolen namens de Zendingscommissie:
Gerwieke Langenberg, Nalika van Hell, Joke Strijbos, Marjolein Poll Jonker, Jeroen Kwakkel, Henk Veldwijk en Henk-Jan Verhoef.

Dit jaar kunnen wij helaas niet collecteren, in verband met het Coronavirus. Daarom vragen wij u om uw Gift over te maken op onderstaand rekeningnummer. Wij hopen op uw gulle bijdrage!
U kunt uw gift overmaken naar: NL34 RABO 0127 609 636 t.n.v. Zendingscommissie.
Dank u wel!