DAGTOCHT Bedum en Museum Helmantel, zaterdag 16 mei 2020

DAGTOCHT Bedum en Museum Helmantel, zaterdag 16 mei 2020

Dit voorjaar willen we een dagtocht naar de provincie Groningen organiseren.
Het doel is 's ochtends een bezoek aan de historische kerk van Bedum en 's middags een bezoek bij kunstschilder Henk Helmantel in Westeremden.20200516 HervKerk Bedum 

Het programma is als volgt: In de kerk van Bedum worden we met koffie en koek graag ontvangen door een enthousiaste dominee Hoek! Hij zal ons rondleiden in de historische Walfriduskerk, waarvan de eerste stenen bouw dateert uit de elfde eeuw. Op de website van de kerk lezen we:
"De rijke bouwgeschiedenis van de kerk laat zich gemakkelijk lezen. Het gebouw is gesierd met veel littekens die duiden op afbraak, uitbreiding en aanpassing. In de kerk zijn meerdere bouwstijlen te ontdekken. De kerk is één van de interessantste in de omgeving. Het gebouw stak in zijn gloriedagen qua omvang de stadskerken van Groningen en ook Leeuwarden naar de kroon."
Ds. Hoek zal ons ook wat vertellen over de grote impact van de aardbevingen in Groningen, wat dit voor de mensen, voor families en dorpsgemeenschappen betekent.

Rond 12.00 uur vertrekken we naar Onderdendam, waar we het kerkje kort kunnen bekijken voordat we gaan lunchen in het dorpshuis.

Voor het middagprogramma gaan we naar Museum Helmantel in Westeremden, waar de expositieruimte van Henk Helmantel is ondergebracht in het schuurgedeelte van 'De Weem', oftewel de voormalige pastorie-boerderij. Hier exposeert de kunstschilder een indrukwekkende serie prachtige kunstwerken - veel stillevens en interieurs van middeleeuwse kerken en kloosters. Ieder schilderij kent zijn eigen verhaal dat Henk Helmantel vol passie vertelt.Hervormde Kerk Bedum

Voor meer informatie verwijzen we u naar:
www.hervormdbedum.nl 
www.helmantel.nl Henk Helmantel in atelier

Exacte informatie over de vertrektijd volgt. De kosten voor deze volledig verzorgde dagtocht bedragen
€ 40 per persoon.

Vragen en of aanmelding graag zo spoedig mogelijk bij "reiscommissie@hervormdheerde.nl" of bij Joke Ekelmans, tel. 0578 696746.

 Een hartelijke groet namens de reiscommissie van de Johanneskerk,

Hennie de Vos

 Henk Helmantel in zijn atelier