Uitgangscollecte 1ste kerstdag 2020

Uitgangscollecte 1ste kerstdag 2020

 Voedselpakketten en zonodig brandhout.20201225 diaconie1

Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië leven in armoede en onzekerheid. Dit jaar is het aantal arme mensen in deze landen enorm gegroeid t.g.v. de corona-crisis.
Veel mensen verloren hun baan of werk als dagloner, er is geen financieel vangnet zoals in Nederland.
Geen werk betekent daar: geen inkomen en dus armoede, honger en grote problemen.

En dan is nu ook nog de koude winter in aantocht. Een periode die extra zwaar is. Ouders zijn radeloos – Hoe moet ik mijn kinderen eten geven? Bejaarden zijn kwetsbaar – Wie helpt ons in deze moeilijke winterperiode?

Zou u dit jaar ook één of meer voedselpakketten willen schenken? Deze arme mensen hebben onze hulp hard nodig!
Al voor € 25,- geeft u een arm gezin een voedselpakket. De artikelen worden ter plaatse gekocht; dat scheelt enorm veel transportkosten en stimuleert de lokale economie.20201225 diaconie2

U kunt ook uw donatie overmaken op de rekening van de Diaconie
NL 43 RABO 0326 5172 86
onder vermelding van: "Uitgangscollecte 1e Kerstdag".

Doet U Mee!

De Diaconie.