Ontmoet Jezus
Bezoek een van onze kerkdiensten
Ontmoet Jezus
Bezoek een van onze kerkdiensten
Verbonden in Geloof
Met onze partner gemeente in Istebna

Welkom bij de Hervormde Gemeente Heerde!

De Hervormde Gemeente Heerde is een gemeente van Jezus, in het centrum van Heerde.

Elke zondag om 9:30 en 19:00 uur is er een kerkdienst, deze diensten zijn ook online te volgen.
Online diensten

Bijbelkringen

seizoen 2021 / 2022, blader naar beneden voor details.

Bijbelkringen Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres
Den Hertog A. van 't Hul 038 4478069 a.j.vthul@gmail.com
Hadassa E. Tessemaker 0578 694070   zwaantjetesse@live.nl
Henk Harmsen H. Harmsen 0578 693300 hewiharmsen@gmail.com
Noord D. Barneveld 0578 691446 d.barneveld7255@gmail.com
       
Brinkstate G. Timmer 0578 693068 gtimmer@hervormdheerde.nl
De Zeven Morgen idem idem idem
Interkerkelijke Bijbelgroep ‘Voor Iedereen’ idem idem idem
       
Mannenvereniging Timen Smit  
Vrouwenvereniging Mevr. B. Hilhorst 0578 697172 Geen
       
Bijbelgroep plm.18 jr Eline en Christiaan Hassink  
Bijbelgroep plm. 20 jr Erwin en Sandra Kers 0578695614 e.kers@kickmail.nl
Bijbelgroep 20+ Herman en Lianne Niessink  
       
de Bijbel door in 2 jaar Ds. G.J. Röben    
Gebedsmoment Ds. G.J. Röben    
       
Ouderensoos Mevr. Rita van Bemmel    
       
Vrouwengroep
Together as One
Bernadet ter Velde /
Fenny Bouwhuis
  togetherasone@hervormdheerde.nl
       
Oppasdienst Sandra Rosman /Jorien Blok   oppassienst@hervormdheerde.nl
Kindernevendienst Coby Timmer   knd@hervormdheerde.nl
TOF Sandra Rosman     
       
Catechese 12 - 16 jaar predikanten     
Catechese 12 - 16 jaar predikanten  
Belijdeniscatechese predikanten    
Alphacursus predikanten     
       
Tienerclub predikanten     
Tienerclub predikanten     


Bijbelkring Den Hertog

Leeftijdscategorie:  ongeveer 40 tot 60 jaar 
Aantal:  ongeveer 7
Ruimte nieuwe deelnemers: ja
Frequentie: 1 maal in de 3 á 4 weken op woensdagavond
Aanvang en afsluiting: van 20.15 uur – 22.00 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Afsluiting seizoen: gezellige avond


Onze Bijbelkring is ongeveer 20 jaar geleden opgericht. Tijdens de kringavonden beginnen we meestal met een paar kopjes koffie, waardoor we de gelegenheid hebben om even ‘bij te praten’. Daarna richten we ons op Bijbelstudie. Aan het begin van het seizoen kiezen we daarvoor een Bijbelboek uit het Oude- of Nieuwe Testament. Degene bij wie we die avond op bezoek zijn is meestal de gespreksleider of -leidster.

Bijbelkring  Hadassa

Leeftijdscategorie:  ongeveer 45 tot 70 jaar
Aantal:  ongeveer 14 vrouwen
Ruimte nieuwe deelnemers: altijd, maar dan moet er gesplitst worden
Frequentie: 1 maal per maand op maandagavond
Aanvang en afsluiting: van 19.15 uur – 22.00 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Afsluiting seizoen: in juni met een gezellige avond
Leiding: mevr. J.T. Ekelmans


We vinden het belangrijk om met elkaar na te denken over de betekenis van het gegeven Woord voor ons geloofsleven van alle dag. Vaste onderdelen van de avonden zijn dan ook Bijbel lezen, zingen en gebed. Met elkaar zoeken we naar geloofsverdieping en bemoediging. In het najaar van 2015 zijn we begonnen aan het boek ‘Waarom Israël’ van ds. W.J. Glashouwer.

Bijbelkring Henk Harmsen

Leeftijdscategorie:  ongeveer 30 tot 50 jaar
Aantal:  ongeveer 18 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: 1 á 2
Frequentie: 1 maal per maand op de 2e woensdagavond
Aanvang en afsluiting: vanaf 20.00 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers


Onze Bijbelkring is zo’n 8 jaar geleden ontstaan op verzoek van deelnemers van een Alpha cursus. We behandelden o.a. het Bijbelstudie boekje ‘In de voetsporen van Mozes’. Ook behandelen we soms een vrij onderwerp naar keuze.

Bijbelkring Noord

Leeftijdscategorie:  ouderen
 Aantal:  ongeveer 20 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: altijd, maar dan moet er gesplitst worden
Frequentie: 1 maal per maand op de 2e donderdagavond
Aanvang en afsluiting: 19.45 uur – 22.00 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Leiding: Ds. C.A. van der Graaf


Onze Bijbelkring is zo’n 45 jaar geleden ontstaan en we behandelen ieder jaar weer een ander boekje dat verdieping geeft op het geloof. In seizoen 2015/2016 is dat ‘Leeuw en het Lam’ van P.J. Lalleman.

Bijbelkring  Brinkstate

Leeftijdscategorie:  ouderen
Aantal:  ongeveer 10 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per maand op maandagavond
Aanvang en afsluiting: van 18.30 uur – 19.30 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Leiding: Leiding: dhr. G. Timmer


Deze Bijbelkring is in de herfst van 2009 ontstaan uit een groothuisbezoek op Brinkstate. De werkwijze is gelijk aan hetgeen vermeld staat onder Bijbelkring ‘De Zeven Morgen’.

Bijbelkring  De Zeven Morgen

Leeftijdscategorie:  ouderen
Aantal:  ongeveer 13 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per maand op de woensdagavond
Aanvang en afsluiting: van 18.45 uur – 19.45 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Leiding: Leiding: dhr. G. Timmer


Deze kring is in 2005 gestart naar aanleiding van een groot huisbezoek. De kring wordt bezocht door bewoners van De Zeven Morgen en een aantal mensen uit de directe omgeving. De deelnemers krijgen iedere keer het Bijbelgedeelte op papier met een duidelijke letter afgedrukt om alvast te lezen voor de volgende keer, met daarbij al enkele vragen naar aanleiding van het Bijbelgedeelte. Vaak ook met verschillende vertalingen naast elkaar. We lezen het gedeelte, waarna iedereen vragen kan stellen over de tekst en de leider nog een uitleg geeft. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek en proberen lijnen naar ons eigen dagelijkse leven te trekken. De voorbereide vragen helpen ons daarbij. We hebben de afgelopen jaren een aantal Bijbelboeken, zoals bijv. het boek Jona, en een aantal Bijbelse personen behandeld en ook div. Bijbelgedeelten die iets over het ouder worden zeggen. 

Bijbelkring  ‘Voor Iedereen’ 

Leeftijdscategorie:  onbeperkt
Aantal:  wisselend
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per 2 weken op dinsdagavond
Aanvang en afsluiting: van 19.00 uur – 20.00 uur
Plaats: verschillende lokaties
Leiding: Leiding: vanuit verschillende kerken


Al vele jaren zijn er verschillende interkerkelijke Bijbelgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking, samenwerkend onder de naam ‘Voor iedereen’. Op de Vree in Wapenveld zijn 2 groepen, op de Kanaalstraat 3 groepen en er is 1 groep die buiten de instellingen van Philadelphia bijeen komt. De invulling verschilt per groep. De ene groep zingt meer, de andere praat meer en een volgende doet meer creatieve verwerkingen of een combinatie van dat alles. De Bijbel, het Bijbelverhaal staat echter overal centraal. Daarnaast zijn de ontmoetingen en gesprekken tijdens de koffie ook heel belangrijk. De groepen vieren gezamenlijk het kers- en paasfeest.

Mannenvereniging/Bijbelstudiekring

Leeftijdscategorie:  vanaf ongeveer 60 jaar
Aantal:  ongeveer 10 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per 2 weken op maandagavond
Aanvang en afsluiting: 19:30 - 21:00 uur
Plaats: Gebouw naast de kerk / kosterij
Leiding: Jan Vels / Timen Smit, bij toerbeurt


Onze mannenvereniging bestaat al ruim 65 jaar. De inleiding wordt door één van de deelnemers verzorgd en we hebben ook regelmatig een gastpredikant/spreker. In seizoen 2015/2016 richten we ons op het boek Openbaringen van Johannes. We laten ons leiden door het boekje “Leeuw en Lam” van P.J. Lalleman.

Vrouwenvereniging

Leeftijdscategorie:  vanaf ongeveer 60 jaar
Aantal:  ongeveer 22 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per 2 weken op maandagavond
Aanvang en afsluiting: 19.00 uur – 21.00 uur
Plaats: Nog onbekend
Leiding: Mevr. B. Hilhorst


Onze vrouwenvereniging bestaat al ruim 60 jaar. Voor de pauze verzorgt de voorzitster de inleiding. Dit is altijd een onderwerp dat vanuit de Bijbel wordt belicht. Na de pauze is er tijd voor iets gezelligs, zoals een puzzel of een spelletje en we nodigen ook regelmatig iemand uit om iets interessant te komen vertellen.

Bijbelgroep plm. 18

Leeftijdscategorie:  plm. 18 jaar
Aantal:  ongeveer 13 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per maand
Aanvang: zondagavond
Plaats:  
Leiding: Eline en Christiaan Hassink


De Bijbelgroep plm 18 komt voort uit de groep 16+ welke bestond sinds 2014 als vervolg op de tienerclub. We openen de avond altijd met gebed en een lied waarna we op een ontspannen manier een onderwerp onder de loop nemen uit het materiaal van de HGJB.

Bijbelgroep plm. 20

Leeftijdscategorie plm. 20 jaar
Aantal:  
Ruimte nieuwe deelnemers:  
Frequentie 1x per maand
Aanvang zondagavond
Plaats:  
Leiding: Erwin en Sandra Kers

 

Twintig+ Groep

Leeftijdscategorie:  20 – 30 jaar
Aantal:  ongeveer 6 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1x per maand
Aanvang en afsluiting: zondagavond
Plaats:  
Leiding: Herman en Lianne Niessink


N.a.v. vragen uit de gemeente is er vanaf okt. 2015 gestart  met deze 20+ Groep met de bedoeling om meer te leren over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit doen we door in de Bijbel te lezen, ervaringen over ons geloof te delen, samen te bidden en er voor elkaar te zijn.

De Bijbel door in 2 jaar.

Leeftijdscategorie  
Aantal  
Ruimte voor nieuwe deelnemers  ja
Frequentie   
Aanvang woensdagavond 10:30 - 21:00 uur 
Plaats consistorie 
Leiding Ds. G.J. Röben


Gebedsmoment

Leeftijdscategorie  
Aantal wisselend                    
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  1x per maand
Aanvang donderdagavond 19:00 - 19:30 uur 
Plaats  
Leiding Ds. G.J. Röben


Ouderensoos

Leeftijdscategorie plm. 65+
Aantal wisselend
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  1x per 2 weken
Aanvang dinsdagmiddag 14:30 - 16:30
Plaats nog onbekend
Leiding Mevr. Rita van Bemmel

 
Together as One

Leeftijdscategorie volwassen vrouwen
Aantal wisselend 
Ruimte voor nieuwe deelnemers  ja
Frequentie  meerdere keren per jaar
Aanvang bekendmaking per keer
Plaats  
Leiding  


Oppasdienst

Leeftijdscategorie  0 - 4 jaar
Aantal  
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  1x per week
Aanvang zondagochtend tijdens kerkdienst
Plaats koetshuis
Leiding wisselend

 

Kindernevendienst

Leeftijdscategorie Basisschool groep 1 t/m 5
Aantal  
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  1x per week 
Aanvang zondagochtend tijdens dienst
Plaats kerkelijk bureau
Leiding Coby Timmer

 

TOF

Leeftijdscategorie  Basisschoolleeftijd
Aantal  
Ruimte voor nieuwe deelnemers  ja
Frequentie  1x per week
Aanvang woensdagavond 18:30 - 19:30 uur 
Plaats Ontmoetingskerk
Leiding Sandra Rosman

 

Catechese

Leeftijdscategorie 12 - 16 jaar
Aantal wisselend
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  1x per week 
Aanvang dinsdagavond 19:15 - 20:15 uur 
Plaats  
Leiding predikanten 

 

Catechese

Leeftijdscategorie 16 - 18 jaar
Aantal wisselend
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  1x per week 
Aanvang dinsdagavond 20:30 - 21:15 uur 
Plaats  
Leiding predikanten 

 

Belijdeniscatechese

Leeftijdscategorie  
Aantal wisselend
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  1x per week 
Aanvang dinsdagavond 20:30 - 21:30 uur
  (soms zondag)
Leiding predikanten 

 

Alphacursus

Leeftijdscategorie  
Aantal wisselend
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie   
Aanvang donderdagavond 19:15 - 21:45 uur 
Plaats nnb
Leiding wisselend

 

Tienerclub

Leeftijdscategorie 1e t/m 3e klas VO
Aantal wisselend
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  om de week 
Aanvang vrijdagavond 19:30 - 21:00 uur 
Plaats nnb
Leiding Erwin Kers

 

Tienerclub

Leeftijdscategorie 4e t/m 6e klas VO
Aantal wisseend
Ruimte voor nieuwe deelnemers ja
Frequentie  om de week 
Aanvang vrijdagavond 21:00 - 22:30 uur 
Plaats nnb
Leiding  

Kerkdiensten

03 okt 2021
09:30
Ds. C.A. van der Graaf
ochtenddienst
03 okt 2021
19:00
Ds. G.J. Röben
avonddienst

Liturgie

Live kerkdienst