Geven aan de diaconie

Geven aan de diaconie

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over Geven aan de diaconie laat het ons dan weten]

Als je bij wilt dragen aan het werk van de diaconie dan is dat van harte welkom. Er is elke zondag in de dienst een collecte met een diaconale bestemming. Daarnaast kun je ook zelf een gift overmaken speciaal voor de diaconie. Dit kan naar het volgende rekeningnummer NL 43 RABO 0326 5172 86 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Heerde.

Aftrek inkomstenbelasting
Omdat we een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn, is je gift aan de diaconie jaarlijks aftrekbaar van de te betalen inkomstenbelasting bij de belastingopgave. Afhankelijk van je inkomen, krijg je dus tot 52% terug van jouw gift aan de diaconie.

Vanaf 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar. Echter wanneer je aan het kerkelijk bureau collectebonnen haalt is het mogelijk deze vooraf op onze banktekening over te maken. De gift is dan niet meer contant.