Geven aan de Hervormde Gemeente

Geven aan de Hervormde Gemeente

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over Geven aan de Hervomde Gemeente Heerde laat het ons dan weten]

De Hervormde Gemeente Heerde wil een hechte, levendige en actieve gemeente zijn. Er gebeurt van alles! Naast de kerkdiensten op zondag zijn er diverse activiteiten zowel binnen als buiten de kerk. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is er geld nodig.

De Hervormde Gemeente Heerde is daarin voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Wil jij meehelpen en bijdragen aan het gemeente zijn? Jouw gift is van harte welkom!

Je gift kun je op drie manieren overmaken aan de Hervormde Gemeente Heerde:

1. Doorlopende maandelijkse gift
Je kunt een doorlopende machtiging geven voor een structurele maandelijkse gift.

2. Jaarlijks toezeggen
Je kunt voor 2021 een bedrag toezeggen, via actie kerkbalans

3. Eenmalige gift
Het rekeningnummer is NL 58 RABO 0326 5818 12 t.n.v. Kerkrentmeester Hervormde Gemeente Heerde o.v.v. ”gift”.

Aftrek inkomstenbelasting
Omdat we een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn, is je gift aan de Hervormde Gemeente jaarlijks aftrekbaar van de te betalen inkomstenbelasting bij de belastingopgave. Afhankelijk van je inkomen, krijg je dus tot 52% terug van jouw gift aan de Hervormde Gemeente Heerde. 

Vanaf 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar. Echter wanneer je aan het kerkelijk bureau collectebonnen haalt is het mogelijk deze vooraf op onze banktekening over te maken. De gift is dan niet meer contant.