Week 4 - 27 maart

40dagebtijd 2022 week4

De vreemdeling herbergen

Lucas 15:11-32
Eindelijk thuis, zo noemde Henri Nouwen zijn boek over Lucas 15. Een titel met hetzelfde perspectief als de woorden 'alles komt goed'. Een vergezicht, maar tegelijk vandaag al realiteit. In een beeldende gelijkenis maakt Jezus duidelijk waar het God om te doen is: het huis van de Vader. Daar is voor iedereen plek en het is er goed. Voor de jongste zoon, die na een verkwist leven op zijn schreden terugkeert. Voor de oudste zoon, die is gebleven, maar al die tijd niet heeft ontdekt dat hij het beter heeft dan hij beseft. De nadruk lijkt te liggen op de jongste zoon. Maar kijk je naar het grotere plaatje, dan kun je Lucas 15:11-32 lezen als een brede uitnodiging om bij de Vader thuis te vertoeven. Of je daar nu nog bent of naar terugkeert, het leven is er goed. Lucas 15 schetst ons zo iets van het toekomstplaatje waarnaar we op weg zijn, maar nu al vanuit leven. Anders gezegd: Lucas 15 spoort ons ook aan om wie ontheemd is onderdak te bieden, een thuis te geven.

De oproep voor deze week is:

  • Een week lang alcohol te laten staan.
  • Kinderen kunnen mee doen door geen frisdank maar water of thee te drinken.
  • Sparen met het spaarboxje voor kansarme jongeren in Beiroet.

Wie werkelijk wil vasten, doet er goed aan méér te doen dan eten en drinken te laten staan. Vasten is losmaken, alle goddeloze bindingen verbreken. En hoeveel van die bindingen zijn er niet in ons leven? Je kunt aan duizend-en-één dingen vastzitten, je kunt in de loop van de tijd verstrikt zijn geraakt in allerhande zondige gewoonten, het kan koud en kil geworden zijn in ons hart.

Vasten - dat is: losmaken, de verkillende en verstikkende bindingen die ons eigen leven en dat van anderen stuk maken. Daarom bidden wij, om de warmte van Gods Geest. Het omzien is belangrijk. Zie om naar de kansarme jongeren in Beiroet in Libanon en spaar van hetgeen je uitspaart door te vasten. Dat kan met de spaarboxjes die in de diensten van 28 februari zijn uitgedeeld.

Doet u mee ?