Week 6 - 10 april

40dagebtijd 2022 week6

De doden begraven

Lucas 22:1-23,56
Het zou het begin van een goede thriller kunnen zijn. Nog voordat Lucas begint over het feest van het ongedesemde brood, het Pesachfeest, lezen we hoe achter de schermen op slinkse wijze het verraad van Jezus geregeld wordt. De hogepriesters en de schriftgeleerden zetten alles op alles om Jezus het zwijgen op te leggen en zo zijn invloed ongedaan te maken. Bijna onbewogen, zo lijkt het, is Jezus ondertussen bezig met de pesachmaaltijd. En als Hij niet veel later aanligt met zijn leerlingen, spreekt Hij woorden die tot op de dag van vandaag resoneren. Dwars tegen de haat en het geweld in geeft Jezus zijn volgelingen iets mee dat hen steeds opnieuw herinnert dat Hij de toekomst heeft geopend. Door brood en wijn zijn we, steeds opnieuw, verbonden aan die toekomst, omdat we ons ermee verbinden aan de levende Heer. Deze week staat het begraven van de doden als werk van barmhartigheid centraal. Als we ons ergens met hen verbonden weten, dan wel in de gezamenlijke toekomst die we met de Heer verwachten. Alles komt goed, brood en wijn herinneren ons daar steeds opnieuw aan.

De oproep voor deze week is:

  • Om stil te staan bij de mensen in onze omgeving die een dierbare zijn verloren.
  • de lijdensmeditaties te volgen.

Deze week staan we ook stil bij nabestaanden in onze omgeving. Spreek eens iemand aan die een dierbare is verloren en vraag hoe het met hem of haar gaat. Dit soort gesprekjes kunnen voor de ander lichtpuntjes zijn.

Bezoek in de stilleweek ook de lijdensmeditaties in de kerk van maandag 11 april tot en met donderdagavond 14 april. Nodig ook eens iemand uit om samen deze bijeenkomsten te bezoeken. Het is goed het lijden van Jezus te gedenken en u op Goede Vrijdag en Pasen voor te bereiden. Neem ook deel aan de viering en dankzegging van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 15 april.

Doet u mee ?

Bezinning tijdens de lijdensweken

Tot Pasen kunt u elke week meedoen met actie lijdenstijd. Op https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd staat voor elke dag een dagtekst met een korte uitleg.  Leest u mee?

Doe dit jaar weer mee met de acties en zet je in voor het Koninkrijk van God!

Namens de diaconie van harte aanbevolen.

opbrengst voedselbank

We mogen terug kijken op een geslaagde inzameling voor de voedselbank. Door uw medewerking kan de Voedselbak-Vaassen- Epe Heerde weer veel gezinnen blij maken. Alle gevers van levensmiddelen en giften hartelijk dank.

De diaconie