Hervormde Gemeente Heerde - Lijdenstijdactie 2021

Thema 2022: Ik ben er voor jou - Zeven keer barmhartigheid

Dit jaar sluiten we aan bij het thema van Kerk in Actie en maken we gebruik van de beschikbare middelen van Kerk in Actie.

‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Jezus zegt in Mattheüs 25 “Wat je voor hen doet, heb je voor mij gedaan”. Juist door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Doe je mee?

Je kunt meedoen met de volgende acties:

  • De hongerigen eten geven;
  • De zieken bezoeken;
  • De naakten kleden;
  • De vreemdeling herbergen;
  • De dorstigen drinken geven;
  • De doden begraven;
  • De opstanding vieren

Veertigdagentijdkalender  en Vastenkaart

De veertigdagentijdkalender neemt je mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen.  Deze kun je gratis digitaal bestellen via de website  www.kerkinactie.nl/veertigdagentijdkalender.

Met de vastenkaart kun je in de veertigdagentijd elke week op een andere manier vasten. Je ziet een week af van bijvoorbeeld het eten van vlees of doet juist iets extra's, zoals een kaartje sturen. Met het geld dat je (be)spaart steun je het 40dagentijdproject “kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet’, Libanon”. Deze kun je bestellen via de website https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ideeenbank/vast-mee-in-de-40dagentijd/

De veertigdagentijdkalenders en de vastenkaarten liggen met ingang van de acties achter in de kerk. Neem gerust een exemplaar mee voor jezelf of voor een ander.

De diaconie wenst iedereen een goede tijd toe op weg naar het opstandingsfeest van de Heer.

Meer over de zeven werken van barmhartigheid

Mattheüs 25: vers 35 en 36
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terechtgekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben? Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.