Mannenwandeling met een Bijbelverhaal 18 juni 2019

Mannenwandeling met een Bijbelverhaal 18 juni 2019

20190628 mannenwandeling 01

Met andere mannen uit Heerde en omgeving, al wandelend, in gesprek gaan over de betekenis van Bijbelverhalen voor ons eigen leven.

Zijn er bijvoorbeeld overeenkomsten tussen mijn leven en het leven van Jozef als het gaat over beproeving, bevestiging, in de put, uit de put, geloof en vertrouwen in God en mensen? David is een man naar Gods hart, maar hoe zit dat met mij? Petrus zegt:”ik laat u nooit in de steek” en even later kraait de haan. Hoe vaak heeft mijn haan gekraaid?

Al wandelend over bos- en heidepaden gaan de deelnemers in vijf etappes met elkaar in een twee-of driegesprek praten over het Bijbelverhaal van Jozef. Elke etappe (ca. 15 minuten) zal worden ingeleid door een korte vertelling van het Bijbelverhaal en resulteert in een vraag die leidend is voor het gesprek in de daarna volgende etappe.

Zijn er overeenkomsten tussen mijn leven en het leven van Jozef als het gaat over - beproeving,
- bevestiging,
- in de put, uit de put,
- geloof en vertrouwen in God en mensen?

Met elkaar willen we ontdekken wat het oude Bijbelverhaal ons in deze moderne tijd te zeggen heeft voor ons eigen leven.

Wandel je mee?

Opgave en informatie:
Wichert van den Bosch via info@wbo-coaching.nl of
bel / WhatsApp naar 06 – 81 15 22 23

Wanneer: Dinsdagavond 18 juni,
aanvang 18.45 uur,
einde 20.45uur (ca. 6 km)
Verzamelpunt: Parkeerplaats Palenweg Heerde (tegenover de weg naar het Heerderstrand)