4 Mei samenkomst gezamenlijke kerken Heerde

4 Mei samenkomst gezamenlijke kerken Heerde

Geef vrijheid door: “In vrijheid kiezen”!

HEERDE – Ook dit jaar zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. Ds. Richard Vervoorn en Ds. Hanneke Diermanse gaan voor in een dienst met als thema: Geef vrijheid door: “In vrijheid kiezen”! Dit is het jaarthema gekozen door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Er is samenzang, een korte meditatie en muziekvereniging Soli Deo Gloria verleent muzikale medewerking en begeleidt de samenzang. Het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van politieke partijen en diverse instanties hebben de goede gewoonte deze samenkomst bij te wonen en na afloop in stoet te lopen naar het monument bij het raadhuis voor de herdenkingsplechtigheid. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te sluiten in de samenkomst en de herdenking.

Over het jaarthema
Het jaarthema van 2019 luidt In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. In de jaren 1940-1945 waren we onze vrijheid kwijt. Vanuit onze vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. Het thema In vrijheid kiezen stemt tot nadenken over de verantwoordelijkheid die een ieder heeft om voorzichtig en afgewogen om te gaan met de vrijheden die we nu kennen; of het nu gaat om kiesrecht, consumptiegedrag, vrijheid van meningsuiting of de vrijheden van anderen. 

Bijzondere muziek
SDG heeft een muziekstuk ingestudeerd (o.a. in Zutphen op een festival uitgevoerd) dat over de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië gaat. Het stuk heet Banja Luka, van Jan de Haan. Het is behoorlijk heftige muziek. Ze hebben daar ook video-beelden bij gemaakt die gaan over gebeurtenissen rond Heerde in de Tweede Wereldoorlog. SDG zal deze muziek (met video) spelen tijdens de samenkomst op 4 mei a.s.

Noot voor de redactie:
Meer info over het jaarthema https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthema-2019

Lokale Informatie:
IPH-secretaris Hanneke Gerritsen, e-mail: gerritsenhanneke@kpnmail.nl