Kerkdiensten: Maatregelen per 7 oktober 2020

Kerkdiensten: Maatregelen per 7 oktober 2020

Door toename van het aantal besmettingen zijn er nieuwe maatregelen en dringende adviezen gegeven door overheid en door de PKN. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad van onze gemeente heeft de volgende besluiten genomen:

 1. we volgen het dringend advies van overheid en PKN en zullen niet meer dan 30 kerkgangers tot de eredienst toe laten;
 2.  om kinderen en jonge gezinnen zoveel mogelijk de gelegenheid te blijven geven de kindernevendienst, oppas of eredienst te bezoeken, willen wij de (oudere) gemeenteleden voorstellen zich met name voor de avonddiensten op te geven, zodat er in de ochtend ruimte is voor de gezinnen met kinderen tot 12 jaar;
 3. we blijven voor het zingen gebruik maken van solisten. De afstand tot de gemeente zal nog wat worden vergroot en de eerste 3 banken zullen worden gesloten;
 4. De zijbeuken zijn afgesloten, zodat kerkgangers meer bij elkaar in het middenschip komen te zitten. Dit is ook prettiger voor de predikant. Natuurlijk blijft de onderlinge afstand 1,5 meter;
 5. het Heilig Avondmaal zal in aangepaste vorm gevierd worden:
  1. gemeenteleden blijven zitten in de bank
  2. diakenen brengen – goed beschermd – brood en wijn naar de gemeenteleden in de bank
  3. gemeenteleden die het HA vanuit huis meevieren, zorgen zelf voor brood en wijn

Oproep: wij zoeken nog zangers en zangeressen!!
Wanneer je goed bij stem bent en je talent in wilt zetten tijdens de eredienst, geef je dan op via email op zangers@hervormdheerde.nl.