Archief 2018

bloemschikken

Op donderdag 11 oktober is de eerste workshop van TogetherAs One! Deze avond gaan we bloemschikken.

Datum: 11 oktober
Plaats: Zuppeldseweg14, bij Anita Draaijer.
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start workshop 19.15 uur tot ±21.30 uur
Kosten: € 10,-
Meenemen: snoeischaar en een scherp mesje

Er is plaats voor 20 personen. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Inschrijven kan vanaf maandag 1 oktober t/m vrijdag 5 oktober via togetherasone@hervormdheerde.nl

 

4 Mei samenkomst

4 Mei samenkomst gezamenlijke kerken Heerde
Geef vrijheid door: “Het jaar van verzet”!

HEERDE – Naar goede gewoonte zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. 

 Open Dag van Trans World Radio

Open Dag TWR in teken van gesloten en onbereikte landen:

Geloven, bidden en werken tegen de verdrukking in

Zaterdag 7 april is de jaarlijkse Open Dag van Trans World Radio (TWR) in Barneveld. Dit jaar is de Turkse Elif Aslan (= schuilnaam) te gast. Voor TWR Turkije maakt zij christelijke programma’s voor de jeugd. In haar land is officieel sprake van godsdienstvrijheid, maar evangeliseren onder jongeren onder de 18 is verboden, terwijl islamonderwijs op alle basisscholen verplicht is.

Het college van kerkrentmeesters deelt mee, dat in verband met de kerstvakantie, het kerkelijk bureau gesloten is op vrijdag 28 december 2018 en 4 januari 2019.
De laatste openstelling was vrijdag 21 december a.s., daarna bent u weer welkom op vrijdag 11 januari 2019.

Alpha-cursus in Heerde

In Heerde gaat op D.V. 20 september 2018 weer een  Alpha-cursus van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten op de donderdagavond in Welgelegen gaan de deelnemers het avontuur aan om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Samen eten, een inleiding over een onderwerp en even doorpraten in kleine gespreksgroepjes dat zijn de ingrediënten van de alpha-cursus. In Nederland hebben ruim 250.000 mensen een Alpha gevolgd. Ben je jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom.

Einde vakantie bijbel feest?

Al vele jaren wordt het vakantie bijbel feest gezamenlijk door verschillende kerken in Heerde georganiseerd. Op deze manier willen we heel graag Jezus liefde aan kinderen vertellen.

De laatste jaren hebben we gemerkt dat de commissie die dit feest organiseert steeds kleiner wordt. Op dit moment zijn wij met drie leden; Suzanna Mulder, Henrieke Schuurman en Debora van Keulen. Binnen het huidige team leeft er nog steeds passie voor het vakantie bijbel feest. Ondanks de passie kunnen we met deze teamsamenstelling het vakantie bijbel feest niet meer organiseren.

We een beroep op jou!

kerkelijk bureau gesloten

In verband met vakantie zal het kerkelijk bureau de volgende vrijdagen in 2018 gesloten zijn:

Vrijdag 3 augustus (zomervakantie)
Vrijdag 10 augustus (zomervakantie)
Vrijdag 17 augustus (zomervakantie)

Op zondag 10 juni a.s. is er weer een jeugddienst. Deze keer is dat tijdens de ochtenddienst.

We beginnen daarom om 09.45 uur met de samenzang. De dienst zelf begint om 10.00 uur. Het thema van de dienst is ‘Verrast door hoop’

Opwekking 2018

Samen geloof beleven Opwekking 2018…. #Gewoon doen!!!

De jaarlijkse pinksterconferentie van stichting Opwekking (ook wel bekend als hèt Opwekkingsweekend) is een weekend voor jong en oud, vol geloof, Heilige Geest, muziek, verdieping, ontmoeting en gezelligheid. 

Lees meer... 

Deelname Projectkoor 21-01-2018

In de ochtenddienst van 21 januari worden nieuwe ambtsdragers bevestigd.

Het Johanneskoor, samen met jeugd/kinderkoor olv. Marleen en Marieke Regterschot gaat zingen.
Repetities:
woensdag 10 en 17 januari
van 18.30 tot 19.30 uur in de consistorie van de kerk.

Opgave s.v.p. vóór 8 januari 2018
heerdezingt@hotmail.com