Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Bestuur

Zendingscommissie Hervormde Gemeente Heerde

Het (nieuwe) bankrekeningnummer van de zendingscommissie is: NL34 RABO 01276.09.636 bij de Rabobank.

De zendingscommissie heeft de navolgende doelen :
• Geldwerving
• Gemeente bewust maken van haar aandeel in de zendingsopdracht
• Aandacht vragen voor het zendingswerk en de zendingsarbeiders

Om deze doelen te realiseren organiseert de zendingscommissie een aantal activiteiten:
• Voorjaarszendingscollecte
• Pinksterzendingscollecte
• Najaarszendingscollecte
• Zendingsbussen zondag
• Goederen inzameling via Vrouw Man Wereldwijd

Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door :

voorzitter vacant  
contact:   zendingscommissie@hervormdheerde.nl
secretaresse Joke Strijbos 038 - 447 01 94
penningmeester Jeroen Kwakkel  

De Evangelisatiecommissie Hervormde Gemeente Heerde

De evangelisatie commissie bestaat uit de evangelisatieouderlingen van beide wijken en 8 gemeenteleden!

Zij komt afhankelijk van het aantal activiteiten, ± 8 keer per jaar bijeen.
Per email is het bestuur bereikbaar op: evangelisatiecommissie@hervormdheerde.nl
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Hans Reil E.O. Kerkstraat 5a  0578-621248
Jan Steenbergen E.O Hagedoornstraat 6 0578-694710
Erik Mekelenkamp E.O Zwolseweg 67a 0578-618635

Details