Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Na de startzondag beginnen wij weer!

 

ontrack

Op het goede spoor… Daar gaat het om bij On Track.
Dit jaar gaat voor het zesde seizoen de basiscatechisatie met On Track van start. Deze catechisatie is bedoeld voor alle kinderen uit groep zeven en acht.
We gaan op een gezellig manier samen op zoek naar de opbouw en de samenhang van de bijbelboeken en -verhalen. Je leert de weg vinden in de Bijbel en hoe mooi het is om zelf ook in de Bijbel te lezen. Dit jaar gaan we het Nieuwe Testament behandelen.

We beginnen op D.V. dinsdag 2 oktober om 16:00 uur in Welgelegen.
Wij zouden het fijn vinden om ook komend seizoen weer veel tieners uit groep 7 en 8  te ontmoeten!

Hartelijke groet van ds. Van der Graaf en ds. Röben

 

 followmeVerschillende geloofsthema’s komen ook dit jaar weer aan de orde in een afwisselend programma. Wij beginnen gezamenlijk met een inleiding. Na de inleiding wordt het thema van de avond verder besproken in groepen van ongeveer zeven catechisanten onder leiding van een vaste mentor. Want… geloven leer je van en met elkaar. Samen gaan we op zoek naar wie we mogen worden door Jezus Christus.

Follow Me helpt je om te groeien in het geloof en je leven met Christus dagelijks vorm te geven. Hartelijk welkom!
Dus… ben je twaalf jaar of ouder? Kom naar Follow Me. Of… kom opnieuw en ontmoet je vaste mentor en je groepsgenoten!

Je bent vanaf D.V. 2 oktober iedere dinsdagavond (behalve in de vakanties) van 19:15-20:15 uur van harte welkom in Welgelegen.
Kom de eerste avond om 19 uur om je te laten inschrijven.

Namens de catecheten en mentoren, 
ds. Van der Graaf en ds. Röben.

 

followmenextCatechese voor 16 jaar en ouder

Ben je 16 jaar of ouder en vind je de ‘I will Follow’ een stap te ver, kom dan naar de  Follow Me Next!
Follow Me Next richt zich op jou als je Follow Me hebt gevolgd maar je nog even wilt  oriënteren voordat ze naar de I will Follow groep gaan.
Wij willen ons laten uitdagen door de vragen van deze tijd. Vanuit de bijbel gaan we op zoek naar de antwoorden.
Tijdens deze catechese word je toegerust om de inhoud van het geloof anno 2018 richting anderen te verwoorden. Want zeg nu zelf… het is niet eens zo makkelijk om aan je vrienden uit te leggen wat je nu precies gelooft. Daar gaan we het dus over hebben.
Doel is om je wat extra toe te rusten zodat je na dit jaar de I will Follow groep kunt gaan volgen.

Komend jaar mag ik jullie catecheet / mentor zijn.
Start: D.V. Dinsdag 2 oktober om 20:15 uur in Welgelegen. Wekelijks.
Opgave: dsvdgraaf@hervormdheerde.nl

 

In de achterliggende jaren heb je catechisatie gevolgd. Inmiddels ben je 17 of ouder geworden. Misschien is het tijd geworden voor een nieuwe stap: I will follow.

iwillfollow

Je hebt een paar keer de uitnodiging van Jezus aan jou persoonlijk gehoord: Follow Me. Een liefdevolle uitnodiging om Jezus te volgen richting het eeuwige leven. Hij is altijd bij je. Hij wil je Redder en Koning zijn.
Hij wil één ding en dat is dat het goed is tussen jou en God. Eeuwig goed. Daar heeft Hij alles voor over. Hij heeft het je al laten weten in je doop.
Nu je volwassen gaat worden, is het misschien tijd om te zeggen tegen Jezus: ‘I will Follow’.
Jezus volgen is soms makkelijk en soms moeilijk. Moeilijk omdat Jezus je alleen tot goede dingen roept. Dat vraagt wel eens een radicale keuze of discipline. Makkelijk omdat Jezus helemaal garant voor je wil staan, je nooit alleen laat en je door zijn Geest wil helpen.
‘Ja’ zeggen tegen Jezus.
Daar willen we met elkaar over gaan praten.
En wie weet… loopt dit uit op een feestelijke dienst op 14 april waarin jij zegt: Ja, I will Follow.

Komend jaar mag ik jullie catecheet zijn om het gesprek over God, Jezus, belijdenis doen enz. te leiden. Hartelijk welkom!
Introductieavond: D.V. zondag  7 oktober om 20:15 uur in het koor van de kerk
Opgave en/of informatie: dsroben@hervormdheerde.nl