Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

De Hervormde kerk in Heerde staat midden in het dorpsleven. Zij wil een levende getuige zijn van de blijde boodschap van het Evangelie.

Over de basis van de kerk bestaat geen onzekerheid. De Hervormde Gemeente gaat uit van de bijbel als het onfeilbare Woord van God. In die bijbel maakt God zich bekend als de God van liefde. Want - staat er in Johannes 3 vers 16 - "God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".

Die boodschap wordt elke zondag twee keer verkondigd en is bestemd voor iedereen die Jezus Christus zoekt of die deze Heiland reeds een centrale plaats in zijn of haar leven heeft gegeven. Wij nodigen u van harte uit om onze erediensten bij te wonen.

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Lees meer...

SMPR is er voor professionele begeleiding in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk, zowel van volwassenen als van minderjarigen.

Onder #MeToo delen velen hun ervaringen met seksueel misbruik en seksuele intimidatie. We vinden dit een goede ontwikkeling en we hopen dat meer slachtoffers dat gaan doen. #MeToo schudt herinneringen wakker. Wellicht wilt u ook uw verhaal kwijt. U kunt daarvoor bij SMPR terecht.

  •  Het meldpunt is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor.
  • Het meldpunt geeft informatie over de mogelijkheden van aanpak.
  • Het meldpunt brengt benadeelden, als zij dat willen, in contact met een vertrouwenspersoon.

U kunt, indien u dat wenst, ook anoniem contact opnemen.

SMPR heeft vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders. Vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen benadeelden. SMPR heeft ook vertrouwenspersonen die speciaal opgeleid zijn om minderjarigen en hun ouders te begeleiden. Gemeentebegeleiders ondersteunen plaatselijke kerkbesturen bij het hanteren van een situatie van seksueel misbruik. 

 Kijk voor meer informatie op https://www.smpr.nl