Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Studieavond met ds. Jaap de Vreugd in Heerde over “Israël en de Kerk”20190410 Jaap de Vreugd
Op woensdag 10 april is er in Heerde een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Israël en de Kerk.

De bijeenkomst vindt plaats in het Jeugdcentrum Welgelegen, Stationsstraat 2 in Heerde.
De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Israël en de kerk
Eeuwenlang is de verhouding van de kerk tot Israël gedomineerd geweest door de zgn. vervangingstheologie: de kerk zou in de plaats van Israël gekomen zijn. Gelukkig is er vandaag veel discussie en bezinning over. De relatie kerk - Israel en de eeuwenlange verwijdering tussen die twee is een actueel thema. Gebeurtenissen in de laatste generaties rond Israel en het Joodse volk zijn daar niet vreemd aan. Velen in de breedte van de kerk zijn op zoek naar een vernieuwing van die relatie, naar nieuw zicht. Er is ook samenhang met de crisisachtige verschijnselen die zich in de Europese kerken voordoen. In zo'n situatie is er behoefte om terug te gaan naar de bron. We zoeken de wortels, de oorsprong van de christelijke gemeente met het oog op noodzakelijke vernieuwing. Maar wanneer we als christenen op zoek gaan naar onze wortels, dan komen we onherroepelijk het Joodse volk tegen. Als de kerk zich bezint op haar oorsprong, dan komt ze bij Israël terecht.
Dat proces is in volle gang. Maar we moeten ons realiseren, dat het in eerste instantie een pijnlijk proces is. Want we komen heel wat dingen tegen, die ons tot schaamte en verootmoediging brengen. Er loopt een spoor van bloed en tranen met name door de (kerk-)geschiedenis, Europa. Helaas bleek de christelijke bodem van Europa een vruchtbare voedingsbodem voor antisemitisme en Jodenhaat.

Achtergrond spreker
Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.