Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Gebed is geen truc, het is God ontmoeten in dankzegging, voorbede, en verootmoediging. Het is kloppen, zoeken en volhouden…..
Recht voor ogen
Van maandag 21 tot en met zaterdag 27 januari wordt wereldwijd door miljoenen christenen gebeden rondom het thema ‘recht voor ogen. Ook in kerken in Heerde zal gebeden worden, dagelijks van 19:15 tot 20:00 uur.
Het thema haakt aan op de oproep in het Bijbelboek Deuteronomium om ‘recht te zoeken’ en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld.

Tijd:   

19.15 – 20:00 uur, aansluitend koffiemoment

Maandag

21-01

Kruiskerk

B. van Dijklaan

Dinsdag

22-01

Rehoboth

Acacialaan

Woensdag

23-01

Johanneskerk/Welgelegen

Stationsstraat

Donderdag

24-01

Ontmoetingskerk

Kanaalstraat

Vrijdag

25-01

Eben-Haëzer/ Verbindingskerk

Bonenburgerlaan

Zaterdag

26-01

Immanuel/ V. v Gelovigen/ Hebron

Griftstraat

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. In Heerde ligt de praktische organisatie in handen van het Interkerkelijk Platform Heerde, voor informatie verwijzen we naar de secretaris van het IPH:
Hans Reil: hans@reil.nl
Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl