Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Interkerkelijk Heerde
Het Interkerkelijk Platform Heerde (IPH) vertegenwoordigt de gezamenlijke kerken, ook  de Hervormde Gemeente Heerde hoort daarbij.
Het IPH is een platform waar we als gezamenlijke kerken al veel voor elkaar hebben betekend. Er zijn vele activiteiten die zijn ontstaan door samen te werken als kerken. Het getuigt van verbondenheid als we samenkomen en samenwerken. Kerk zijn we niet alleen, we zijn geroepen om elkaar op te zoeken. Van Jezus getuigen doen we met elkaar en vraagt om samenwerking.
Heel concreet zijn er interkerkelijk een aantal vacatures. Het zou mooi zijn als één of meerdere van de vacatures vanuit onze gemeente opgevuld kunnen worden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vacatures Bestuur Interkerkelijk Platform Heerde (IPH)
Wegens het bereiken van het einde van de zittingstermijn zoeken we in het IPH-bestuur vanaf het nieuwe jaar 2019 (liefst vóór de reguliere februari-vergadering) een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter.
- Voorzitter IPH zit de vergaderingen voor (4x per jaar) en vertegenwoordigt het IPH rond intredes van predikanten, interkerkelijke activiteiten enzovoorts.
- Secretaris IPH verzorgt 4x per jaar de agenda en de notulen voor IPH-vergaderingen. De secretaris ontvangt en beantwoordt de inkomende correspondentie (veelal per e-mail) en verzorgt ook de uitgaande correspondentie. De secretaris onderhoudt een nauw contact met de voorzitter over de lopende zaken.

Mogelijk kunnen we vanuit het bestaande bestuur de functie van voorzitter binnen het IPH invullen en kunnen daarmee ook de continuïteit eenvoudiger borgen. De nadruk ligt daarmee op de invulling van de vacature van secretaris. Maar mocht iemand binnen uw gemeente zich beschikbaar willen stellen als voorzitter, dan horen of lezen we dat natuurlijk ook graag!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vacature(s) Commissie Paasjubel:
Er wordt gezocht naar iemand (misschien zelfs wel twee mensen) die de Paasjubelcommissie wil komen versterken.
Commissielid Paasjubel helpt mee de Paasjubel in de ochtend van Pasen te organiseren (voorafgaand aan de kerkdiensten). Het gaat dan om het samen met de overige commissieleden (totaal circa vier personen) vastleggen van de locatie, de uitvoering van de PR, de predikant, de muzikanten, de eventuele koffie/thee, de liturgie, enzovoorts. Vanuit het IPH wordt groot belang gehecht aan de verdere voortgang van de Paasjubel als interkerkelijke samenkomst rond de opstanding van onze Heer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vacature Commissie 4 mei samenkomst:
We zijn op zoek naar mensen die mee wil werken in de bestaande commissie (momenteel twee personen, een derde persoon wordt dus gezocht) rond de 4 mei samenkomst in de Johanneskerk voorafgaand aan de herdenking bij het monument bij het gemeentehuis.

Commissielid 4 mei bijeenkomst helpt mee in de coördinatie van de plaatselijke samenkomst in de kerk rond een landelijk thema; het uitnodigen van College van B&W en andere genodigden, PR, muzikale invulling, invulling predikanten, liturgie, enzovoorts. Ook aan deze samenkomst, waarbij de Heerder bevolking wordt genodigd om ook in de kerk te gedenken, wordt vanuit het IPH groot belang gehecht.
—————————————————————————————————————————————————————————————
De vacatures hoeven niet per definitie door één van de kerkenraadsleden (of vanuit andere binnen onze kerkgemeenschap bekende ambten) te worden ingevuld. Het kunnen ook gemeenteleden zijn die verder (nog) geen functie binnen onze kerkgemeenschap bekleden.

Voor vragen kunt u terecht bij Hans Reil, secretaris IPH
e-mail: hans@reil.nl
Tel.: 06-20430475